I SAMARBETE MED THIS GROUP
Bildkälla: Stockfoto

Humble Group-grundarens nya satsning ska revolutionera hälsobranschen – Teckna i THiS Group

IPO Svensk-kinesiska Lucy Dahlgren grundade tidigare Bayn Group (nuvarande börsnoterade Humble Group) som hon drev i ett decennium. Nu är hon redo för nya utmaningar genom att expandera företagsgruppen THiS Less-is-more Group AB i Europa och Asien. Med en digital helhetslösning för hälsobranschen utmanar THiS Group hela den traditionella hälsobranschen med en global molnplattform för hälsa och livsstil.

Företagsgruppen THiS (The Health Innovation System) Group skapar nya internationella marknadskanaler för mindre och medelstora företag inom hälsa och livsstil. THiS Groups mål är att hjälpa konsumenten att lättare hitta hälsosamma kvalitetsprodukter. Just nu genomför man en nyemission för att ​​utveckla internationella marknadskanaler, gemensamma e-handelsplattformar och affärssystem för administration, logistik och redovisning.

Läs mer och tecka

I drygt tre år har vi byggt bolaget som idag är THiS Group. Under den här tiden har vi etablerat ett flertal viktiga partnerskapsavtal med livsmedels- och IT-företag i Europa och Asien, som blir viktiga pusselbitar för vår internationella expansion. Genom emissionen får vi möjlighet att snabbt skala upp verksamheten till att bli en ledande företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil”, säger Lucy Dahlgren.

Vill revolutionera hälso- och livsstilsbranschen

Tillsammans med THiS Group utvecklar Lucy Dahlgren hela hälsokedjan av produkter och livsstil, digitalt, i Europa och Asien. Med hög kompetens inom bolaget, stort nätverk och goda marknadsutsikter är THiS Group redo att skapa en stark affärsallians av mindre och medelstora företag inom hälso- och livsstilsbranschen.

THiS har en global molnplattform för kommunikation och e-handelsplats. Företagsgruppen har bildat en helhetslösning för hälsobranschen och utvecklat internationella marknadskanaler, gemensamma e-handelsplatser och affärssystem. THiS Group har redan ett flertal partners i Europa och Asien, som blir en viktig pusselbit för den internationella expansionen. Ett antal innovativa företag i Sverige och Asien har också visat stort intresse av att ingå i THiS Group.

“Innovativa mindre bolag inom hälsobranschen försummar ofta stora affärsmöjligheter i Sverige och internationellt på grund av bristen på ekonomisk uthållighet. Det är snarare regel än undantag att större multinationella aktörer tar över marknaden. Genom en gemensam plattform för hållbar hälsa och livsstil kan företagen fortsätta fokusera på sina egna verksamheter, sina innovativa idéer och sitt intellektuella kapital – samtidigt som de blir delägare i en ny och global affärsrörelse”, avslutar Lucy Dahlgren.

Trenden går mot ökat fokus på hållbarhet och transparens

Kraven på transparens och hållbarhet ökar och kräver klimatsmarta lösningar inom hela produktions- och leveranskedjan. Producenter och leverantörer behöver få en säker information om sina varors ursprung och innehåll för att informera återförsäljare och konsumenter. Mindre och medelstora företag saknar ofta ekonomisk kapacitet och förmåga att dra nytta av sina kunskaper på internationella tillväxtmarknader.

3 starka skäl att investera i THiS Group

  1. Fina marknadsutsikter: THiS Group verkar på en kraftigt växande marknad. Globalt ställer många, oavsett ålder, krav på allt hälsosammare livsmedel. Detta har skapat en ny trend för snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) som gynnar THiS Group framöver. Tillväxten beräknas ha en högre genomsnittlig årlig tillväxttakt än de 5,4 % som prognostiseras för hela livsmedelsbranschen mellan åren 2018 - 2025.
  2. Kompetent styrelse och ledning: THiS Group har en kompetent styrelse och ledning med de erfarenheter som krävs för att THiS ska bli ett lönsamt bolag. Lucy Dahlgren har tidigare grundat och börsnoterat Bayn Group (nuvarande Humble Group som är noterat på First North) vars affärsidé påminner om THiS Group.

  3. Förvärv: THiS Group har förvärvat 49 % av två IT-bolag, har intentionsavtal med ytterligare två bolag om att förvärva 100 % av aktierna och för kontinuerligt samtal med fler företag om att konsolidera in i koncernen inom FMCG-marknaden, digital media och blockchain/cloud tech-området.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 20 MSEK
Pris per Unit: 8 SEK
Värdering (pre-money): 80 MSEK
Teckningsperiod: 18 november – 13 december 2021
Garantiåtagande: 55 %

Läs mer och teckna

​​​​​​Memorandum
Notering: Planeras till 2022

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med THiS Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER