I SAMARBETE MED ARLA PLAST
Bildkälla: Arla Plast

Intervju med Christian Krichau, vd för Arla Plast

#femsnabba Christian Krichau, vd för Arla Plast berättar om deras första förvärv, hur marknaden ser ut och utmaningarna med den vikande konjukturen.

1. Berätta om Arla Plast?

Arla Plast är en ledande tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna har ett stort antal användningsområden som exempelvis personskydd, maskinskydd, ishockeyrinkar, fordonsdetaljer, ljudbarriärer och växthus.

Bolaget grundades 1969 och har idag totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien, cirka 260 medarbetare och mer än 700 kunder i över 45 länder. Vårt huvudkontor ligger i Borensberg och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm huvudlistan sedan 2021.

2. Ni har nyligen offentliggjort delårsrapporten för januari – september 2022, hur ser er marknad ut under rådande konjunktur?
Hela branschen präglas av den svaga konjunkturen med vikande efterfrågan i kombination med högre produktionskapacitet jämfört med för ett år sedan. Min uppfattning är att vi bibehåller vår position på den europeiska marknaden vilken kraftigt sjunker från de volymnivåer som vi såg under 2020. 

3. Hur möter ni den vikande konjunkturen?
Vår finansiella ställning är stark. Vi fokuserar nu internt på att utveckla vår organisation framför allt med sikte på att stärka oss inom marknads- och säljorganisationen. Vi ser även över våra kostnader, bland annat har en viss reducering av personalstyrkan skett såväl i Sverige som i Tjeckien. Detta har kunnat genomföras främst genom naturliga avgångar vilka vi inte ersatt.

Vårt kunderbjudande är rätt positionerat med mer specifika och mer kundanpassade produkter än flertalet av aktörerna i vår bransch. Vi intensifierar vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Målsättningen är att öka användningen av återvunnet material för att hjälpa våra kunder att minska sitt och vårt klimatavtryck genom våra produkter.

4. Vad har ni för finansiella mål?
Den årliga organiska nettoomsättningstillväxten ska, över en konjunkturcykel, uppgå till 5 procent. Rörelsemarginalen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent. Till aktieägarna är policyn att vi ska dela ut 30-50 procent av årets resultat.

5. Ni genomförde nyligen ert första förvärv, berätta?
Vi genomförde vårt första förvärv i bolagets historia i juli 2022. Det är ett strategiskt och viktigt förvärv. Vår position på den för oss viktiga tyska marknaden stärks och det stödjer dessutom vår ambition att öka närvaron i Österrike och Schweiz. Alphaplex, som bolaget heter, är centralt placerat i Europa med en etablerad säljorganisation och lagerhållning. Genom förvärvet flyttar vi fram vår position i värdekedjan, stärker våra hållbarhetsambitioner och möjliggör mervärde för våra befintliga kunder. Den tillkommande nettoomsättningen beräknas på årsbasis uppgå till cirka 60 MSEK.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Arla plast. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER