I SAMARBETE MED CAPSEK VENTURES
Bildkälla: Northern CapSek Ventures

Möjlighet att investera i investmentbolaget Northern CapSek Ventures

Nyemission Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot. Preferensaktien ska fram till 2030 ge en årlig utdelningsrätt på sju procent, en utdelning som ackumuleras de år det inte sker någon utdelning

Northern CapSek Ventures tar in upp till cirka 26 MSEK i en nyemission av preferensaktier för att fortsätta driva på utvecklingen. CapSek har ett intensivt år bakom sig och har nu en portfölj bestående av 14 skalbara portföljbolag. Under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Med en portfölj bestående av 14 skalbara techbolag verksamma inom sektorer med starka underliggande drivkrafter tar CapSek in upp till cirka 26 MSEK i en nyemission av preferensaktier för att fortsätta driva på utvecklingen i tider då investerare håller hårt i pengarna för bolag i scaleup-fas. Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag.

Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och genom investmentbolaget från Göteborg får man nu exponering mot 14 intressanta techbolag, med skalbara affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan resterande 11 är onoterade.För att fortsättningsvis kunna stötta den växande portföljen och möjliggöra investeringar i nya bolag har CapSek annonserat en nyemission av preferensaktier på upp till cirka 26 MSEK. För att särskilt attrahera långsiktiga investerare ingår också en teckningsoption i strukturen. Preferensaktien ska fram till 2030 ge en årlig utdelningsrätt på sju procent, en utdelning som ackumuleras de år det inte sker någon utdelning. Vill man, kan man som preferensaktieägare från 2025 lösa in sina preferensaktier och omvandla dem till stamaktier via en teckningsoption där man kan teckna stamaktier med en rabatt på 20 procent. För varje år som löper ökar rabatten med fem procentenheter till maximalt 45 procent vid 2030.


CapSek och framförallt våra portföljbolag är ju tillväxtbolag och inga utdelningscase egentligen, men vi räknar med att vi kommer göra exits i portföljen framöver och då kan CapSek göra utdelningar. Strukturen påminner mycket om ett konvertibellån, men vi har valt kombinationen av en preferensaktie med utdelning som kan konverteras till stamaktie genom en teckningsoption. Genom att det är preferensaktier slipper vi den skuldpost i balansräkning som man annars skulle få med ett konvertibellån. Med kombinationen med en teckningsoption så ger vi en extra morot till investerarna, eftersom kombinationen med en överväxling till stamaktien till rabatt gör att räntan blir ännu bättre. 

Henrik Jerner, vd Northern CapSek Venture

 


5 skäl att investera i Northern CapSek Ventures:

  • Engagerad, erfaren och långsiktig ägare skapar mervärde för portföljbolagen
  • Begränsad konkurrens och omfattande investeringsnätverk i södra Sverige
  • Exponering mot onoterade snabbväxande techbolag som är svåra att få access till
  • Positiv utveckling i flertalet innehav samt hög tillväxtpotential i befintliga innehav
  • Investeringsteam med bra track record att kunna identifiera framtidens vinnare

Nyemission av preferensaktier i sammandrag 
Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.
Teckningsperiod: Teckning av preferensaktier i Företrädesemissionen sker från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK. 

För mer information se 
https://capsek.se/investor-relations/

Appspotr utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på low code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning och är ett av de bolag som CapSek har i sin portfölj.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med CapSek Ventures . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER