Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager sjönk i linje med förväntan förra veckan – DOE

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 1,404 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Det kan jämföras med analytikernas förväntningar om en nedgång på 1,349 miljoner fat, enligt Bloomberg.

Annons

Bensinlagren minskade samtidigt med 3,790 miljoner fat, vilket kan jämföras med en förväntad nedgång på 1,373 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk med 92 000 fat, jämfört med analytikernas förväntan om en nedgång med 2,345 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande steg med 0,70 procentenheter, jämfört med en väntad uppgång med 0,62 procentenheter.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser