Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Amerikanska råoljelager sjönk med 12,6 miljoner fat under förra veckan, väntat -3,8 miljoner fat

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 12,6 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 3,8 miljoner fat. Föregående veckas utfall var en ökning på 1,2 miljoner fat.

Annons

Amerikanska bensinlager sjönk med 0,7 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var en minskning på 1,5 miljoner fat.

USAs lager av destillerad olja steg med 4,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var en uppgång på 0,1 miljoner fat.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv27Konsensusv26
DOE råoljelager, förändring-12,6-3,81,2
DOE bensinlager, förändring-0,7-1,0-1,5
DOE destillerat oljelager, förändring4,11,00,1

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser