Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager sjönk med 4,1 miljoner fat under förra veckan, väntat -1,2

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 4,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 2,1.

Annons

Amerikanska bensinlager sjönk med 2,3 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,0 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 4,6.

USAs lager av destillerad olja sjönk med 2,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 0,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 2,2.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv23Konsensusv22
DOE råoljelager, förändring-4,1-1,22,1
DOE bensinlager, förändring-2,31,04,6
DOE destillerat oljelager, förändring-2,10,52,2

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser