Bildkälla: Stockfoto

Analysguiden höjer motiverat värde för New Wave

New Wave får sitt motiverade värde höjt till 86,7 kronor (84,6) under ett basscenario, skriver Analysguiden.

Annons

Revideringen kommer i samband med att bolagets rapport för det tredje kvartalet överträffat förväntningarna kring omsättning och lönsamhet. Därtill kom oron kring lager och konjunkturkänslighet att visa sig vara obefogad.

”Vi har efter rapporten justerat för det bättre utfallet i rapporten, främst rörande ebitda men vi har även höjt finansieringskostnaden något. I samband med kvartalsrapporten uttrycker bolaget att de kommer att fokusera ytterligare på lönsamheten och kassaflödet under 2020. Detta ska ske med fortsatt tillväxt. Vi har tidigare resonerat om att mycket av kostnader för tillväxt redan har tagits. Då mycket av de större investeringarna inte kommer att belasta 2020 års resultat till lika stor del som under 2019 finns förutsättningar för en resultatförbättring nästa år”, skriver Analysguiden.

Förutom för basscenariot görs även revideringar för bull- och bearscenariot till 96,9 (95,1) respektive 49,6 (47,7) kronor.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser