Bildkälla: Stockfoto

Bilprovningen tappar intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet

Bilprovningen tappar intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet

Bilprovningen redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk 6,9 procent till 145,7 miljoner kronor (156,5).

Rörelseresultatet blev -21,1 miljoner kronor (-5,1).

Resultatet före skatt var -21,2 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet efter skatt blev -22,3 miljoner kronor (-7,9).

"Kostnaderna för omorganisationen belastade kvartalet med 17 miljoner kronor, men är av engångskaraktär och nödvändiga för att nå uppsatta mål på sikt", skriver bolaget i bokslutskommunikén.

- Under året tillkom 35 nya stationer, varav tio under det fjärde kvartalet. Vid utgången av året fanns totalt 536 ackrediterade anläggningar. Att Bilprovningen, som haft en lägre etableringstakt, fortsatt är marknadsledande är en stark prestation, säger Andreas Myhrman, vd i Bilprovningen.

Bilprovningen, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 145,7 156,5 -6,9%
Rörelseresultat -21,1 -5,1
Resultat före skatt -21,2 -5,2
Nettoresultat -22,3 -7,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER