Bildkälla: Stockfoto

Bimobject genomför riktad nyemission till EQT Ventures om 240 miljoner kronor, vissa ägarförändringar

Bimobject genomför en riktad nyemission till EQT Ventures om cirka 240 miljoner kronor. Emissionen omfattar 7,76 miljoner nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen.Teckningskursen är 31 kronor per aktie. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Efter genomförd nyemission kommer EQT Ventures att äga cirka 13 procent av BIMobject. Teckningskursen motsvarar BIMobject-aktiens stängningskurs igår den 9 juli 2018.

Hjalmar Winbladh, Partner på EQT Partners och som leder EQT Ventures advisory team, avses ta plats i styrelsen. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject.

Nyemissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt med att EQT Ventures är en strategiskt viktig och internationellt etablerad aktör som genom sitt kapitaltillskott möjliggör en fortsatt snabb expansion. Styrelsen anser att EQT Ventures strategi med industriella rådgivare är extra attraktiv då det tillför värdefull kompetens och erfarenhet som sammantaget bidrar till att öka värdet för BIMobjects aktieägare.

I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject. MOJO Capital One med Matthias Ummenhofer, köper sammanlagt 1,6 miljoner aktier i BIMobject varav 1,0 miljoner aktier säljs av Stefan Larsson (via Procedural Labs), 300 000 aktier av Sven Holmgren och ytterligare 300 000 aktier av Johannes Reischböck, till samma pris som i nyemissionen. Samtliga säljare är medlemmar i BIMobjects ledningsgrupp. Därtill säljer Abvent (där styrelseledamoten Philippe Butty är stor ägare) sammanlagt 666 666 aktier i BIMobject till samma pris som i nyemissionen och ställer ut köpoptioner på 1 333 334 aktier i BIMobject (med en löptid på 30 månader, på marknadsmässiga villkor) till investerarna Patrick Söderlund, spelpionjär och Chief Design Officer på Electronic Arts, och Johan Svanström, President på Hotels.com.

Kallelse till en extra bolagsstämma med förslag till beslut om styrelseval avses utfärdas i början av augusti och stämman avses hållas senare i augusti.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser