I samarbete med Nexar Group AB

Bli delägare i global musiksatsning

Nexar utvecklar koncept, där man kombinerar globala talangtävlingar med artistutveckling – på riktigt. Detta gör koncepten unika och är de första i sitt slag. Först ut är Aim2Fame som producerats två gånger, senast under hösten 2017 i Madrid, Spanien tillsammans med produktionsbolaget Secuoya Group.

Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame, är en talangtävling som är anpassat för online-tittande och riktar sig mot en global och ung publik. Senaste säsongen sändes bland annat via Youtube, Viafree (MTG), Kanal FJORTON, Hitsbook, Viewin och Channel TEN.

Bolaget skall under 2018 fortsätta utveckla nya format, lansera ett flertal artister, producera och spela in en ny säsong av Aim2Fame samt vidareutveckla verksamheten i Spanien och sätta upp en ny verksamhet i England. Verksamheten i England etableras tillsammans med erkänt duktiga personer inom musikbranschen, bl a Jono Hart som artistmanager och Creative Director. Tanken är att merparten av bolagets framtida artister skall lanseras genom denna verksamhet. Även konceptutveckling av nya format sker tillsammans med partners i England. För att kunna genomföra dessa planer kommer förestående företrädesemission att genomföras under våren 2018.

Bolaget bytte 2017 strategi i syfte att göra affärsidén mer skalbar och därigenom snabbare kunna nå lönsamhet. Framgångsfaktorer för att lyckas är att skapa höga tittarvolymer
och att ingå strategiska samarbeten. Strategiskiftet innebär att Bolaget istället för att hantera produktion och distribution själva, framöver ska samarbeta med välrenommerade företag och personer i branschen, vilket väntas ge en mer kostnadseffektiv, flexibel och skalbar verksamhet. Strategiarbetet som inleddes under senare delen av 2017 har resulterat i en halvering av den fasta kostnadsmassan, vilket påverkar Bolagets möjlighet att uppnå lönsamhet, där målsättningen är att visa positivt kassaflöde fr.o.m. andra halvåret 2018.

VD har ordet

”Med den nu lägre fasta kostnadsmassan tillsammans med strategiska samarbeten kommer vi i och med att emissionslikviden tillförs att ha ett bolag som växer på ett sunt sätt med lönsamhet i sikte.”

Mats Johansson, VD på Nexar Group AB

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
25 396 448 Units motsvarande ca 10,1 MSEK före emissionskostnader.

Företräde
För varje (1) per avstämningsdagen den 3 april 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att under perioden 5 april till och med den 26 april 2018 teckna sju (7) Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2, för 0,40 SEK per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt.

Teckningsoptionen
Två (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 15 november 2018 t.o.m den 15 december 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 0,48 kr per aktie.

Emissionskurs
0,40 SEK per Unit

Teckningstid
5 april – 26 april 2018

Teckningsåtagande och garanti
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,1 MSEK.

Övertilldelning
En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare.

Antal aktier innan emissionen
Antalet aktier innan emissionen är 7 256 128 st.

Viktiga länkar

Nedan finner du direktlänkar till emissionsmaterial samt bolagets hemsida där du finner allt du behöver veta inför ett eventuellt investeringsbeslut.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Nexar Group AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser