Bildkälla: Stockfoto

Embracers ebitda-vinst högre än väntat under tredje kvartalet

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolagets ebitda-vinst översteg också marknadens förväntningar.

Annons

Omsättningen steg 9,3 procent till 1 509 miljoner kronor (1 381). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 413.

Ebitda-resultat blev 518 miljoner kronor (326), väntat 493, med en ebitda-marginal på 34,3 procent (23,6).

Operativt rörelseresultat uppgick till 302 miljoner kronor (197).

"Ökningen i ebitda och operativt ebit förklaras främst av försäljningsökningen i affärsområdet Games och en förbättrad bruttomarginal inom Games till följd av en ökad andel
intäkter från digital försäljning och ägda titlar", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 91 miljoner kronor (152). Rörelsemarginalen var 6,0 procent (11,0).

Resultatet före skatt var 76 miljoner kronor (148).

Resultatet efter skatt blev 33,6 miljoner kronor (114,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 240 miljoner kronor (455).

Likvida medel uppgick till 2 785 miljoner kronor (921).

Embracer, MkrQ3-2019/2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018/2019Förändring
Nettoomsättning1 5091 4136,8%1 3819,3%
EBITDA5184935,1%32658,9%
EBITDA-marginal34,3%34,9%23,6%
Rörelseresultat91152-40,1%
Rörelsemarginal6,0%11,0%
Resultat före skatt76148-48,6%
Nettoresultat33,6114,2-70,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet240455-47,3%
Likvida medel2 785921202,4%

Konsensusdata från Factset

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser