Bildkälla: Stockfoto

Empir minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Empir redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst. Bolaget ökar utdelningen till 0,65 kronor (0,45).

Annons

Omsättningen sjönk 15,6 procent till 62,8 miljoner kronor (74,4).

Ebitda-resultat blev 8,5 miljoner kronor (2,1), med en ebitda-marginal på 13,5 procent (2,8).

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (0,6).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (0,04).

Empir föreslår 0,65 kronor i utdelning (0,45).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,8 miljoner kronor (11,4).

"Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta cirka 500 miljoner kronor och uppnå minst 7 procent EBT (resultat före skatt)-marginal. Man kan tycka att det känns avlägset när man läser denna rapport för helåret 2019 och ingen har sagt att det är lätt men inte heller omöjligt med rimlig affärsrisk. Denna ambition är tillsvidare oförändrad och styr våra handlingar såväl på kort som lång sikt", skriver bolaget

Omsättningen under 2019 uppgick till 255,8 miljoner.

Empir, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning62,874,4-15,6%
EBITDA8,52,1304,8%
EBITDA-marginal13,5%2,8%
Rörelseresultat-5,20,6
Rörelsemarginal0,8%
Nettoresultat-3,0-0,1
Resultat per aktie, kronor-0,430,04
Kassaflöde från löpande verksamhet7,811,4-31,6%
Utdelning per aktie, kronor0,650,4544,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser