Bitcoin är idag den dominerande kryptovalutan men utmanas av Ethereum.

Ethereum – på väg att ta över Bitcoins position?

För många eller kanske rentav de allra flesta människor är ordet kryptovaluta helt synonymt med Bitcoin. Idag finns dock flera alternativ till Bitcoin där Ethereum är den starkaste utmanaren till positionen som världens ledande kryptovaluta.

Annons

Kryptovaluta är onekligen ett extremt laddat ord. Efter den extrema hype som fått kryptovalutornas original Bitcoin att öka i värde under explosionsartade former pågår debatten idag intensivt. Detta världen över. Åsikterna är många och frågorna sannolikt ännu fler.

Exempel på vanliga frågor är:

  • Kommer kryptovalutor att tillåtas i framtiden eller kommer handel med denna utmanare till traditionella valutor att av staterna regleras eller rentav förbjudas?
  • Skall vinster relaterade till transaktioner med kryptovalutor beskattas och hur går isåfall denna redovisning till ?
  • Är kryptovalutorna ett tillfälligt fenomen som slutar i haveri eller är det rentav en global revolution som startat där kartan för världsekonomin totalt ritas om?

Ett faktum är säkert. Vi befinner oss på ny och okänd mark där ingen människa, expert eller ej, kan ge ett säkert svar på någon av frågorna ovan.

Kryptovalutor – accepteras av allt fler finansiella aktörer

Tunga finansprofiler som exempelvis Warren Buffet har starkt ifrågasatt och kritiserat kryptovalutorna. Samtidigt börjar alltfler stora företag nu genomföra transaktioner med de största och världsledande kryptovalutorna som betalmedel som substitut till exempelvis US-dollar och Euro. Anledningen är av strategisk karaktär då tydliga regelverk saknas och den ibland besvärliga momsfaktorn inte gäller vid transaktioner av kryptovalutor.

Handel med kryptovalutor kan vara intressant för olika kategorier av användare. Dels är de starka trender som råder i flera av kryptovalutorna intressanta för investerare och traders, det vill säga för ren spekulation.

Detta har visat sig genom att derivat ställts ut på Bitcoin samtidigt som världens mest välrenommerade CFD-mäklare IG erbjuder handel med exponering mot både Bitcoin och utmanaren Ethereum.

Det finns dock ett helt annat segment aktörer som fått upp ögonen för fördelarna som kryptovalutorna idag erbjuder och om detta läser du nedan.

Quickbit – IPO för svenskt företag kan bli en isbrytare

Quickbit eu AB är ett svenskt företag som tillhandahåller en plattform för handel med kryptovalutorna Bitcoin och Ethereum. Detta företag kan enligt Börsvärlden bli en isbrytare som radikalt förändrar den allmänna synen på kryptovalutor i Sverige.

För många privata investerare associeras i dagsläget erbjudande om handel med kryptovalutor som direkt oseriösa. Detta då mäklare placerade i skatteparadis genom oseriös reklam försöker profitera på kryptotrenden och hetsa sina kunder till så många avslut som möjligt, det vill säga ren courtagejakt.

Börsvärldens nyhetsbrev

Nyheter, eventinbjudningar och erbjudanden från samarbetspartners – direkt till din inkorg. Helt gratis!

I fallet Quickbit talar vi däremot om ett seröst företag med tunga och namn och ett stort förtroendekapital i styrelsen. Företaget planerar nu inträde på kapitalmarknaden genom en IPO på lämplig MTF.

Quickbit presenterar fakta och kunskap som för de allra flesta kommer att förändra uppfattningen om kryptovalutor och dess funktionalitet totalt.

En notering på en välrenommerad MTF av ett publikt företag vars verksamhet bygger på handel med kryptovalutor är en stark signal. Detta innebär dels att den aktuella marknadsplatsen genomfört due diligence och utgör dels en stark indikation på att näringslivet idag betraktar kryptovalutorna som ett bestående betalmedel.

Ett tips är att se den presentationsfilm som Quickbit tillhandahåller genom det inbäddade videoklippet nedan. För många kommer sannolikt den fakta som förmedlas i filmen ge en helt ny syn på kryptovalutornas roll och framtida betydelse för världsekonomin.

Bitcoin och utmanaren Ethereum

Bitcoin står idag för ca 47 procent av den totala omsättningen av kryptovalutor i världen. Valutan har nyligen genomgått en kursresa av historiska dimensioner kommer utan tvekan att gå till världshistorien. Frågan är om Bitcoin kommer att jämföras med den helt orimliga tulpan-bubblan (som ägde rum på 1630-talet i Nederländerna) eller betraktas som ett för världsekonomin revolutionerande fenomen.

Att Bitcoin värderats upp i den extrema hastighet vi sett under 2017 är givetvis en spekulationsbubbla driven av psykologi. En korrigering nedåt bör enligt all rim och reson förr eller senare ske. Det intressanta är vad som händer på några års sikt.

Bitcoin är, genom att vara originalet samt stå för högst andel av den totala omsättningen för kryptovalutor, den ledande indikatorn för kryptosegmentet. Många investerare som känner att de missat tåget söker nu efter nästa kursraket och detta mönster är idag uppenbart då flera av de större kryptovalutorna stigit till nya kursrekord.

Spekulationsfasen bör dock förr eller senare att avbrytas och övergå till en konsolidering där flera kryptovalutor på grund av bristande intresse slås ut och där ett fåtal kryptovalutor dominerar handeln. (Detta givet att kryptovalutor finns kvar och inte förbjuds.)

Är det då självklart att Bitcoin kommer att vara den mest accepterade och betrodda kryptovalutan i framtiden? Svaret är enligt Börsvärlden nej.

Den stora utmanaren om positionen som kungen av kryptovalutor är Ethereum som enligt många experter är en bättre och mer robust kryptovaluta än Bitcoin. Ethereum har liksom Bitcoin värderats upp kraftigt under 2017 och är idag världens näst mest handlade kryptovaluta.

Som vi tidigare nämnde är Ethereum en av två valutor som kan handlas i Quickbits plattform. Vi kommer definitivt att belysa Ethereum på djupet i kommande artiklar men flaggar redan nu för att dess förtroendekapital ökar stadigt och att de indikationer som syns idag tveklöst talar för att Bitcoin kan komma att utmanas som den dominerande kryptovalutan. Hur lång tid det tar innan detta tänkbara scenario är omöjligt att ens gissa eller prognostisera.

I nästa veckas nummer av Börsvärlden läser du ett nytt reportage om Ethereum och andra kryptovalutor som är på stark frammarsch!

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser