Sponsrad

Shortcut Media Groups första emission i samband IPO:n blev övertecknad med 371 procent

Ett av Sveriges snabbast växande mediebolag påbörjar nyemission

Shortcut Media Group (SMG) genomför under perioden 31 maj till 22 juni (förlängd från 19 juni) en spridningsemission som riktar sig till allmänheten, befintliga ägare och professionella investerare. Drygt 50 procent av emissionen tecknades inom 48 timmar av styrelse, ledning och en professionell investerare! Målsättningen med emissionen är att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning.

Detta är Shortcut Media Group

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som under nuvarande bolagsledning vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till 43 Mkr 2016. Bolaget har i snitt drygt fördubblat omsättningen varje år sen start. 2017 förväntas omsättningen överstiga 60 Mkr, med ca 11% rörelsemarginal. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har fem förvärv genomförts.

 • Shortcut Media AB - Koncernmoder: ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.
 • Bond Street Film Stockholm AB - Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers, promos, samt filmrelaterad digital produktion.
 • Oddway Film & Television AB - Produktion av reklamfilm, brand- och imagefilm med fokus på storytelling.
 • Shortcut Media Post AB - Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.
 • Goodmotion AB - Produktion av high-end 3D-animation, visuella effekter och 360/VR till reklam och företagsfilm, TV och drama.
 • Shortcut Media Film AB - Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.
 • Shortcut Media Graphics AB - Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt. Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom långsiktigt säljarbete, rekrytering av nyckelpersoner samt regelbundna förvärv. Gruppen sysselsätter ungefär 60 heltidstjänster. Koncernen har tre kontor om drygt 1100 kvm i Stockholm och ett kontor om ca 300 kvm i Göteborg.

- Sedan Shortcut noterades har vi nått eller överträffat i stort sett samtliga av våra mål. Vi har växt omsättningen snabbare, genomfört fler förvärv, expanderat geografiskt och tagit en marknadsledande position på kortare tid än enligt tidigare kommunicerad plan.

- Att öka antalet aktieägare och samtidigt tillföra kapital som möjliggör en fortsatt mycket hög expansionstakt är en perfekt kombination. Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta produktionsgrupper och är även det enda noterade digitala filmproduktionsbolaget i Norden. Detta säger Shortcuts vd Anders Brinck i samband med den påbörjade emissionen.

6 skäl att teckna emissionen

 1. Lönsam tillväxt. SMG har under nuvarande bolagsledning vuxit från en omsättning om ca 1 Mkr 2011 till 43 Mkr 2016. Organisk tillväxt uppgick under 2016 till över 20% med en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) samt jämförelsestörande poster på 10%.
 2. Stark marknadsposition. SMG är ett av Sveriges ledande bolag för produktion av film i kortformat. Bolaget har dessutom ett brett delägarskap bland medarbetarna, ett erbjudande som innefattar hela spektrumet rörlig bild, professionell ledning samt är marknadsnoterade.
 3. Track record av framgångsrik förvärvsstrategi. Historik av genomförda förvärv samt möjligheter att driva fortsatt konsolidering, bl.a. tack vare professionell ledning. Sedan 2012 har fem förvärv genomförts, varav tre sedan 2016.
 4. Hög grad återkommande kunder samt diversifierad kundbas. SMG:s fem största kunder utgör ungefär endast en dryg tredjedel av koncernens totala omsättning.
 5. Välinvesterad plattform. Fyra produktionskontor i centrala Stockholm samt Göteborg med ett 70-tal fullutrustade arbetsplatser, bred teknisk plattform samt motsvarande ca 60 st heltidstjänster.[1]
 6. Snabb marknadsutveckling med god tillväxt. Investeringarna i onlinevideo förväntas öka årligen med 20% i snitt mellan 2014 och 2020.[2]

[1] Detta motsvarar antalet heltidstjänster i snitt över året (Eng: ”Full timeequivalents”) och används för att illustrera Shortcuts personalstyrka, då frilansande personal används i relativt hög omfattning. 
[2] Källa: eMarketer.

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: 31 maj - 19 22 juni 2017 (Shortcut förlänger teckningsperioden med 3 dagar - läs PM)

Minsta teckning:  1 000 aktier

Teckningskurs 6,50 SEK per aktie (9% rabatt mot 20 dagars volymviktad kurs)

Emissionsbelopp 7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)

Antal nyemitterande: 1 200 000 (1 510 000 inklusive övertilldelningsoption)​

Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Mer information och dokument finns att ladda ner på bolagets emissionssida.

Emissionsmaterial och teckningsinfo

Klicka här för att ladda ner dokument (teaser, memorandum och teckningssedel)

Teckna dig direkt via Nordnet eller Avanza

Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig direkt via deras internettjänster. Observera att sista teckningsdagen via Avanza är 18 juni.

Teckna via Nordnet (inloggning krävs)
Min Depå → Övriga företagshändelser → Shortcut Media AB (publ)

Teckna via Avanza (inloggning krävs)
Mina Sidor → Nyemissioner och introduktioner → Övriga erbjudanden → Shortcut Media AB (publ)

Förtydligande
Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Shortcut Media Group AB (publ). Det publicerade materialet utgör ingen investeringsrekommendation från Börsvärlden. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser