Bildkälla: Stockfoto

Ett nyval föreslås till styrelsen i Anoto

Aktieägarna i teknikbolaget Anoto Group kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj i Stockholm.

Annons

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Huvudaktieägaren Nerthus Investments, som representerar 9,85 procent av rösterna i bolaget, föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Durban och Perry Ha samt nyval av Will Reeb som styrelseledamot. Huvudaktieägaren föreslår vidare omval av Jörgen Durban som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 110 miljoner och högst 440 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 procent.

Huvudaktieägaren föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för vd och ledande befattningshavare i form av högst 21,46 miljoner personaloptioner, motsvarande 16 procent av kapitalet och rösterna efter utspädning.

Huvudaktieägaren föreslår även att stämman beslutar anta ett incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter enligt vad som framgår nedan i form av högst 2,30 miljoner personaloptioner, motsvarande 2 procent av kapitalet och rösterna efter utspädning.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser