Bildkälla: Stockfoto

Eyeonids styrelse, ledning och anställda köper teckningsoptioner, ordförande säljer aktier till investerare

Teknikbolaget Eyeonid meddelar att Fredrik Skytt som ägt aktier i bolaget redan före noteringen på NGM Nordic MTF idag har köpt ytterligare 100 000 aktier av Eyeonids styrelseordförande Henrik Sundewall. Transaktionen som sker utanför marknaden omfattar 100 000 aktier till en kurs på 11 kronor per aktie. Henrik Sundewall äger därefter privat och via bolag totalt 2,01 miljoner aktier och 44 821 teckningsoptioner TO 2. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

"Redan 2014 blev jag involverad i Eyeonid och strax därefter även aktieägare. Att jag nu väljer att sälja en liten andel av de aktier jag äger förändrar varken mitt engagemang eller tilltro på bolaget. Detta har enbart med att göra att jag behöver frigöra lite kapital. Samtidigt känns det bra att den som förvärvar aktierna är såväl långsiktig i sin investering som en av våra tidiga aktieägare", säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Eyeonid.

Styrelsen, ledningen och anställda i Eyeonid har även idag köpt 1 miljon teckningsoptioner TO 1. Köpet sker utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna ska ske före tidigast om sex månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar. Det framgår av ett separat pressmeddelande.

”Vi har under en längre tid arbetat på att få fram ett optionsprogram för styrelse, ledning och anställda utan framgång då volatiliteten i aktiekursen varit extremt hög. Att vi nu funnit en överenskommelse med 4X Kapital om förvärv av en ansenlig volym teckningsoptioner känns oerhört bra”, säger Daniel Söderberg, vd i Eyeonid.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser