I samarbete med Free2move Holding AB

Free2move utvecklar och tillhandahåller egenutvecklade lösningar inom Industriell IoT.

Free2move genomför företrädesemission

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom det för många av våra läsare nya begreppet Industriell IoT. Företagets VD Leif Syrstad berättar i detta reportage hur emissionslikviden kommer att stärka företaget inför expansion mot nya obearbetade marknader. Du får även ta del av de “highlights” Free2move lyfter fram i samband med investeringserbjudandet.

Free2moves aktie är listad på marknadsplatsen NGM Nordic MTF. Företagets stora värde och kärnkompetensen finns i den egenutvecklade IoT-plattformen 2Connect™. Den skalbara och certifierade lösningen innehåller så kallade gateways samt olika typer av sensorer. Begreppet Gateways förklaras av vd Leif Syrstad längre ned i artikeln.

Sensorerna används för övervakning och styrning av bland annat temperatur, fukt, koldioxid samt luftkvalitet. Lösningen är utvecklad både för inomhus- och utomhusbruk. Detta framgår i företagets produktbeskrivning i det emissionsmaterial som presenteras i sin helhet längst ned i artikeln.

Flexibilitet och enkelhet skall öppna dörrar till nya branscher

För att Free2moves lösningar skall fungera är en driftsäker och effektiv trådlös kommunikation mellan sensorer och gateways en nyckelfaktor. Detta uppnås genom ytterligare en egenutvecklad teknik, radioprotokollet ”FRAP”. FRAP som utöver de ovan nämnda viktiga egenskaperna även kännetecknas av längre batteritid och sensordensitet, kapacitet för fler sensorer. En annan viktig funktion är systemets öppna gränssnitt vilket möjliggör gör att 2Connect™-plattformen enkelt kan integreras mot ett flertal molnapplikationer.

Förutom övervakning av inomhusmiljö ingår även i Free2moves utbud "hålla reda-utrustning", exempelvis bagagevagnar. Företaget har sedan tidigare utfört installationer på en större flygplats. En ytterligare möjlighet för företaget att expandera är nu att utveckla lösningar anpassade mot nya områden med betydande potential att integrera Free2moves teknik kring, t.ex. asset-tracking. Detta innebär helt enkelt anpassade lösningar kompatibla med fler branscher som exempelvis hälso- och sjukvård.

Free2moves VD svarar på Börsvärldens frågor

Börsvärlden har i samband med detta emissionsreportage ställt ett antal frågor till Free2moves vd Leif Syrstad!

Hej Leif! Vi inleder med en fråga i hopp om att reda ut begreppen för våra läsare. IoT (Internet of Things) är ett begrepp som förekommer allt oftare i samband med svenska teknikbolag. I samband med Free2move skriver vi för första gången om "Industriell IoT". Vad innebär detta?

Detta är helt enkelt digitalisering och tillämpning av IoT-teknik för business to business-lösningar. Syftet är att hjälpa företag att få fram mätvärden via sensorer. Olika företag kan därigenom hämta och hantera sin data med den nya tidens teknik.

Vad skiljer er från andra företag verksamma inom IoT?

– Den stora skillnaden är att vi tvärtemot de flesta andra IoT-aktörer ej är bundna till en och samma leverantör av sensorer och gateways. Detta skapar en frihet och ett oberoende vilket underlättar våra förutsättningar att möta olika kunders behov.

Kan du nämna något särskilt spännande som ligger i pipeline för er Free2move i närtid?

– Vi räknar med att 2Connect™ certifieras av IBM under Q1 2018. Detta vore givetvis en stark kvalitetsstämpel och ett värdefullt erkännande av vår produkt.

Ni genomför just nu en företrädesemission. Vad skall emissionslikviden användas till?

– Det kassatillskott som inbringas via emissionen skall primärt dedikeras till två områden. Dels forskning för fortsatt produktutveckling och dels marknadsföring/försäljning. Målet är att målgruppsanpassa vårt erbjudande och stärka vår säljorganisation redan under Q1.

Investeringserbjudandets highligts

Free2move lyfter fram de så kallade highlights man anser bör uppmärksammas vid en bedömning av bolaget inför en eventuell investering. Dessa finner du i punktlistan nedan:

Emissionen i sammandrag

Företrädesemissionen erbjuder en möjlighet att teckna units i bolaget. Målsättningen är att emissionen skall inbringa 14,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser från huvudägare och bolagets styrelse samt emissionsgarantier.

Detta medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 14 957 743,07 kronor genom utgivande av högst 2 991 548 614 aktier.

Beslutet medför vidare att högst 2 991 548 614 teckningsoptioner ges ut med rätt att under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 teckna 1 495 774 307 aktier till en kurs om 0,007 kr per aktie.

  • Teckningstid 8 januari – 24 januari 2018.
  • Handel med teckningsrätter 8 januari – 22 januari 2018.
  • Två (2) befintliga aktier på avstämningsdagen den 3 januari 2018 berättigar till teckning av en (1) unit för 0,01 SEK (dvs. 0,005 SEK per aktie).
  • Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna Units utan företräde.
  • En (1) Unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3.
  • Nyemissionen uppgår till 14,9 miljoner kronor.
  • Högst 2 991 548 614 aktier emitteras genom nyemissionen.
  • En möjlig övertilldelning om upp till cirka 3 Mkr kan komma att beslutas av styrelsen i händelse av stort intresse.

Viktiga länkar

Du läser allt om Free2move och om det pågående investeringserbjudandet genom att klicka på länken nedan och besöka bolagets emissionsrum.

Till bolagets emissionsrum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Free2move Holding AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser