Sponsrad

FrontOffice Nordic AB (publ) avvecklar innehav i Börshajen Sverige AB (Börshajen)

FrontOffice har idag slutit avtal om att avveckla sitt innehav i Börshajen Sverige AB genom att Börshajens storägare och grundare Andra Farhad återköper FrontOffice:s ägarandel i bolaget. Betalning för återköpta aktier ska ske senast 30 juni 2017. Affären innebär att Andra Farhad åter blir ensam ägare i Börshajen.

”Vi lämnar samägandet i Börshajen med Andra Farhad efter en tämligen kort men intensiv period under vilken Börshajen har bidragit till att synliggöra FrontOffice och dess intressebolag på ett bra sätt.

Under resans gång har vi dock gemensamt kommit fram till att ett samägande av Börshajen inte är den bästa formen för vårt samarbete, varför vi är nöjda med att ha nått en överenskommelse där FrontOffice kan hämta hem sin initiala investering och samtidigt återfå en större flexibilitet och handlingsfrihet vad gäller framtida mediala samarbeten för hela FrontOffice-gruppen vilket jag är övertygad om kommer gynna FrontOffice och i slutändan våra aktieägare. 

Vi önskar Börshajen och Andra Farhad all lycka till i framtiden” , säger Johan Lund, VD FrontOffice. 

 

 

Denna pressrelease är en återpublicering av FrontOffice:s pressrelease publicerad onsdagen den 14 juni 2017 via nyhetskanalen Cision. Denna publicering sker inom ramen för Börsvärldens IR-verksamhet. Du finner den ursprungliga pressreleasen via denna länk.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser