I samarbete med Tessin

Gästkrönika: Utblick fastighetsmarknaden

Vi kliver in i ett nytt decennium med helt nya spelregler på fastighetsmarknaden. Storbankerna har lättat sitt grepp om fastighetssektorn och har i princip lämnat marknaden med byggnadskreditiv helt. I dess frånvaro har finansiering genom alternativa finansieringskällor ökat ordentligt.

Jonas Björkman är vd och grundare till Nordens största investeringsplattform Tessin och han ser bostadsbyggandets framtid i alternativa finansieringsmodeller.

2010-talet fick sitt elddop i efterskalven av finanskrisen med höjda och skärpta lånekrav för storbankerna. Decenniet fick också ett passande bokslut 2019 i och med att Finansinspektionen höjde bankernas riskvikter ytterligare. Det är en trendkurva som har pekat åt samma håll under en lång tid. De stora bankerna har tvingats att bli allt mer restriktiva mot kapitaltunga sektorer som fastighetsbranschen. I takt med den utvecklingen har det också blivit svårare att få fastighetsprojekt finansierade via de traditionella kanalerna.

Efter att storbankerna i princip har dragit sig ur marknaden för byggnadskreditiv har nischbanker och bolag som erbjuder alternativ finansiering tagit över allt större marknadsandelar. Många fastighetsaktörer använder sig idag av finansieringsplattformar, som Tessin, där privata investerare kan låna ut pengar mot en ränta. Det har gett fastighetsutvecklare nya sätt att finansiera sina projekt och det har gett privata investerare tillgång till en marknad som tidigare tillhörde de stora bankerna. Det är en betydande förändring, eftersom den sammanfaller med en bostadsbrist som har gjort att trycket på nyproducerade bostäder har ökat. Dessutom sammanfaller den med ett rekordhögt intresse för fastighetsinvesteringar. Bara under 2019 omsattes fastigheter till ett värde av 219 miljarder kronor; en ny toppnotering och en ökning med 35 procent från föregående år.

Traditionella räntefonder har historiskt varit ett populärt investeringsalternativ i Sverige, men i och med noll- och minusräntorna har också behovet av att leta upp nya former av avkastning ökat. Där har fastighetsmarknaden visat sig vara en god investering. Idag är alternativa finansieringskällor ofta helt avgörande för att små och mellanstora byggprojektet ska kunna genomföras – och det har förändrat prissättningen helt. Där storbankerna tidigare har tagit 4 till 4,5 procent ränta på sina bygglån kan företag som Tessin jobba med högre räntor, och därmed avkastning, på 7 procent och uppåt.

Fastighetsfinansiering via den här typen av investeringsplattformar är fortfarande en relativt ny företeelse här i Sverige, men utvecklingen har gått snabbt. När Tessin startade 2014 så var det för att fylla en lucka i marknaden. Sex år senare så är Tessin Nordens största investeringsplattform med över 50 000 användare och 180 finansierade projekt. Men det är fortfarande långt ifrån en mättad marknad. Tvärtom så behöver fastighetssektorn mer investeringar än någonsin för att tillgodose bortfallet av storbankernas byggnadskreditiv och för att kunna möta det stora bostadsbehovet.

Förra året färdigställdes ca 50 000 bostäder i Sverige, många, men en bra bit från de 64 000 som landet enligt Boverkets egen bedömning skulle behöva bygga för att möta bostadsbehovet. Gapet mellan Boverkets byggmål och verkligheten är stort och enligt en nyutkommen rapport kan en betydande del av de uteblivna byggprojekten härledas till problem med finansieringen. Det är siffror som visar på hur allvarlig finansieringsfrågan är, och i det arbetet kommer alternativa finansieringsmodeller vara en av de viktigaste pusselbitarna.

Sammantaget ser vi idag på Tessin en fortsatt stark investeringsvilja när det gäller små och mellanstora byggprojekt i Sverige och de olika investeringsalternativ som vi kan erbjuda med kopplingar till den typen av fastighetsprojekt.

Jonas Björkman
Vd Tessin

Intresserad av fastighetsinvesteringar? Att skapa ett konto på Tessin är kostnadsfritt och ger dig tillgång till intressanta investeringserbjudanden. Registrera dig idag och bli uppdaterad med fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka!

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Tessin. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser