Bildkälla: Stockfoto

Globala energiinvesteringar minskade i fjol

Globala energiinvesteringar minskade i fjol med två procent till 1,8 biljoner dollar, enligt en rapport från International Energy Agency.

Annons

Mest anmärkningsvärt är att globala investeringar i förnybart och energieffektivisering minskade med tre procent under 2017 och det finns en risk att det fortsätter minska i år, bedömer man. Investeringar i specifikt förnybar energi minskade med sju procent i fjol. Det sker mot bakgrund av flera års tillväxt.

Eftersom Kina står för mer än 40 procent av de globala investeringarna i solceller har politiska policybeslut globala konsekvenser, skriver man i analysen. Nya policybeslut i Kina vad gäller statligt stöd för solceller väntas medföra att investeringstakten minskar i år på det området.

750 miljarder dollar gick till elsektorn medan 715 miljarder dollar allokerades till olja & gas. Andelen fossila bränslen i energiförsörjningen ökade förra året för första gången sedan 2014, då utgifterna för sektorn olja & gas ökade något.

Länkar och källor:

www.iea.org

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser