GoldBlue AB:s IPO kraftigt övertecknad

GoldBlue AB genomförde nyligen en IPO inför planerad listning på First North. Tillväxtpotentialen på den snabbt växande marknaden för onlinecasinon via digitala plattformar i Asien lockade många nya investerare och vi kan idag berätta att bolaget med Börsvärldens hjälp genomfört en kraftigt övertecknad nyemission.

Annons

Långt ifrån alla bolag som försöker sig på en IPO lyckas resa det kapital som krävs för att nå målet, att kvalificera sig på en marknadsplats för att sätta bolagets aktie i handel. Det finns dock ett antal emissioner som lyckas exceptionellt bra och blir kraftigt övertecknade. Några av dessa har genom Börsvärldens assistans nått fram till målet att stärka kassan, i vissa fall inför planerad notering.

Börsvärlden har under de senaste åren genom ett förstärkt nätverk av strategiska partners, kompetensutveckling och kraftigt expanderad digital räckvidd intagit en ledande roll i flera lyckade nyemissioner. I skaran av övertecknade emissioner under det makalösa börsåret 2017 kan nämnas Talkpool, Bublar Group, The Great Wild, Toadman Interactive och nu vårt senaste uppdrag GoldBlue AB som denna artikel belyser.

Emissionens resultat – överteckning med närmre fyra miljoner kronor

GoldBlues emission var för Börsvärlden ett mycket speciellt uppdrag. Företaget genomförde i samband med sin IPO en större digital kampanj i syfte att kommunicera ut sitt investeringserbjudande till allmänheten. I denna process var Börsvärlden redan vid planeringsstadiet medverkande som strategisk partner, bollplank, leverantör av material och framförallt en direkt kommunikationskanal till våra egna investerarregister samtidigt som vi fick fantastik hjälp av våra trogna partners.

Efter en del oväntade utmaningar på vägen kan vi konstatera att såväl Börsvärlden som GoldBlue AB nått status ”mission completed” och nu står med flaggan i topp.

Emissionen inbringade de 24 miljoner kronor som var huvudmålet och övertecknades dessutom med ca fyra miljoner kronor. Vidare fick GoldBlue samtidigt ca 700 nya aktieägare. Bolaget har efter genomförd emission idag närmare 5000 aktieägare vilket  får ses som en bra grund inför den planerade listningen på Nasdaq First North.

GoldBlues VD Andre Rodrigues har ordet

– Jag är extremt glad att vi har lyckats avsluta detta kapitel och nått en ny milstolpe på vår resa mot en notering av GoldBlue AB med sådan framgång. Vi lyckades under nyemissionen resa hela det kapital vi satt upp som mål och jag ser nu fram emot att leda vår verksamhet mot nya höjder.

– Gällande emissionens täckningsgrad nådde vi inte bara målet utan blev dessutom övertecknade. Till de investerare som inte tilldelats den andel aktier man hoppas på via emissionen hoppas jag att de ser till att få detta när vi väl är noterade på marknaden. Jag vill även välkomna alla nya delägare samt tacka alla befintliga investerare för deras fantastiska stöd!

Om Börsvärldens insats som strategisk mediepartner och kommunikations kanal mot investerare säger VD Andre Rodrigues följande:

– GoldBlue AB samarbetade med Börsvärlden genom hela kampanjen för vårt publika emissionserbjudande under november månad. Vi upplevde Börsvärlden som en excellent partner med stor digital räckvidd på den svenska marknaden för investerare. Börsvärlden spelade en avgörande roll i den framgångshistoria som vårt investeringserbjudande till sist blev.

Börsvärlden vill bemöta dessa ord genom att tacka för det stora förtroende GoldBlue visat oss och för en spännande emissionsrunda. Denna var fylld av utmaningar, vissa av dem oförutsedda, men ändå ständigt präglad av entusiasm och positiv energi.

Ni prenumeranter lär sannolikt se mer av detta tillväxtföretag i vår publikation framöver!

GoldBlue AB har efter emissionens slutförande släppt en pressrelease. Du finner denna via följande länk.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser