Har du tålamod och disciplin?

Ett av de största hinder du kommer möta som investerare är inte marknaden utan dig själv. Du kommer konstant brottas med mängder av mentala hinder, rädsla och girighet men också problemet med att agera konsekvent och långsiktigt samt hålla dig till din beslutade strategi.

Annons

Jag har själv haft detta problem och hoppat mellan olika strategier och investeringssätt. När en strategi ”slutat fungera” hoppar jag vidare till något som fungerat bättre senaste tiden. Risken med detta rastlösa och flyktiga sätt är att du med stor sannolikhet hoppar på sådant som kommer börja gå dåligt istället för att vara konsekvent och tålmodig.

Alla, inga undantag, alla, strategier, modeller och investeringssätt har perioder som går mindre bra eller till och med dåligt. För den delen skall inte strategin förkastas. Framförallt inte om den bygger på ett stabilt ramverk och påvisat god överavkastning under lång tid (flera konjunkturcykler).

Nycklarna är disciplin, tålamod och diversifiering. Dessa är sannolikt några av de viktigaste egenskaperna en investerare behöver besitta för att vara långsiktigt framgångsrik.

Diversifiering är också ett bra skydd mot mentala risker (rädsla). Likväl som du diversifierar mellan olika branscher och tillgångsslag så finns det stora fördelar att diversifiera även på strateginivå. Detta hjälper dig att ta dig igenom perioder av eventuell underprestation i enskilda strategier vilket är viktigt för att få ta del av de förväntade längre perioderna av överprestation.

Om du inte tror du kan lyckas med detta så bör du istället investera i en indexfond och vara nöjd med marknadens avkastning. Denna avkastning är fullt acceptabel och ofta högre än den många aktiva investerare som inte lyckas kombinera disciplin och tålamod uppnår!

Om du däremot tror att du klarar av att vara disciplinerad och ha tålamod så ta gärna en titt på våra passiva och aktiva tjänster – de bygger alla på ett mycket stabilt ramverk avseende aktieurval samt riskhantering och är anpassade för att vara enkla att följa – men – det förutsätter att du är disciplinerad och har tålamod! Har du det?

”We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest” – Warren Buffet

“No one strategy is correct all the time.” – John Paulson

“You must not be tempted to change a winning system because it has had few consecutive losing trades.” – Henri Simoes

“I always say you could publish your trading rules in a newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline.” – Richard Dennis

Våra passiva strategier (månadsvis handel)

Vår aktiva modell (daglig handel)

Börsvärlden och Mikael Jonasson/Börssignaler.se har ett pågående samarbete kring tjänsten Börssignaler.se. Ovanstående krönika är dock inte att betrakta som ett sponsrat inlägg/annons.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser