H&M – Banbrytande agenda i syfte att spara jordens resurser

Jordens resurser förbrukas i alltför snabb takt, samtidigt som vi blir fler människor som vill och behöver konsumera varor. Den ekvationen blir allt svårare att få ihop. Oavsett vilka lagar och miljöavtal som stiftas kommer ingen förändring att ske om inte näringslivets giganter, det vill säga de multinationella företagen, ändrar beteende.

Annons

I fokus för detta reportage står företaget och Sveriges folkaktie nummer ett, Hennes & Mauritz. Genom lanseringen av nya miljömål har företaget bevisat att man är beredd att ta det ansvar som krävs för att vända den ohållbara förbrukning av jordens resurser som idag sker mitt framför våra ögon.

Börsvärlden har i detta reportage valt att frångå de hårda värden vi vanligtvis främst fokuserar på, det vill säga kurspotential och utdelningar. Detta genom att ta in en gästskribent som både har ett stort intresse för aktier, men också genom sin utbildning och yrkesroll en annan infallsvinkel än vi är vana vid, i sin syn på de företag hon väljer att investera i.

Månadens gästskribent - biolog, miljöspecialist och aktiesparare

Månadens gästskribent heter Ida Engström. Med en masterexamen i biologi och en yrkesroll som miljöspecialist faller det sig naturligt att hon ser på finansbranschen och börsen med andra ögon än de flesta av våra medarbetare och även våra läsare. Ida har, efter att ha blivit introducerad till aktiemarknaden via kvinnonätverket Feminvest, ett tilltagande intresse för börsen och framförallt bolag med fokus på etik och hållbarhet.

Som så många andra nybörjare på börsen blev H&M B en av de första värdepapperna som köptes in till aktiedepån och när den nyhet som detta reportage handlar om släpptes föll det sig naturligt att kontakta Börsvärlden som genast nappade på idén om ett reportage. Vår förhoppning är att denna artikel skall väcka nya tankesätt, nya värderingar och nya sätt att se på investeringar utifrån ett miljö-och hållbarhetsperspektiv.

- Jag började intressera mig för aktivt sparande i aktier efter att ha läst om kvinnonätverket Feminvest i Börsvärlden, som drivs av en vän till mig. Som för många andra blev H&M B en av de första aktierna jag valde att köpa. Därför känns det extra roligt att som biolog med stort intresse för hållbarhet kunna bidra med denna artikel, berättar Ida Engström för Börsvärlden.

Jordens resurser - överkonsumtion ett problem som måste lösas

Jordens resurser förbrukas i alltför snabb takt, samtidigt som vi blir fler människor som vill och behöver konsumera varor. Den ekvationen är svår att få att gå ihop. Den traditionella linjära ekonomin som kan beskrivas som att en vara produceras, köps, brukas och kastas bort går inte att tillämpa i all evighet i en tillvaro där vi dagligen möts av rapporter om hotade miljöer och klimatförändringar.

En vanlig medborgare i Europa konsumerar mellan 10 och 20 ton resurser varje år, men den siffran behöver egentligen vara 3. Därför är det lätt att förstå att begreppet cirkulär ekonomi är lockande för företag. I en cirkulär ekonomi fokuserar man istället på grundtanken i naturens eget kretslopp. En produkt ska kunna återanvändas, eller gå tillbaka till naturen – utan att naturen tar skada.

Hennes & Mauritz lanserar ny banbrytande hållbarhetsrapport och strategi

Ett företag som strävar efter att göra detta är Hennes & Mauritz, som i sin senaste hållbarhetsrapport sätter upp högt ställda och ambitiösa mål i sitt miljöarbete.

”Vi vill vara en ledande och drivande kraft i omställningen till en cirkulär och förnybar modeindustri och samtidigt göra vårt företag ännu mer rättvist och jämlikt.” Skriver Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M-gruppen.

H&M ställer bland annat som mål att enbart använda återvunna och hållbart framställda material år 2030. Motsvarande siffra för 2016 var 26%. Ett annat mål är att göra hela sin värdekedja klimatpositiv till 2040, och att första och andra ledet av leverantörskedjan ska vara klimatneutrala senast 2030. H&M vill bidra till en större minskning av koldioxidutsläpp än vad de själva släpper ut.

Bolaget har även ingått i Världsnaturfonden WWFs klimatprogram, som engagerar företag att minska sin klimatpåverkan och bland annat arbetar med Volvo och Coca-Cola. H&M har under flera år arbetat med sina klimatstrategier, och har som ett av sina miljöanpassade initiativ startat klädinsamling i butikerna. Sedan 2013 har H&M samlat in 39 000 ton textilier, som sedan återanvänds. Mängden tyg motsvarar 196 miljoner t-shirtar.

Kort sagt – H&M-gruppens nya hållbarhetsrapport visar på ett oerhört högt ställt mål gällande miljöarbetet, och det kommer gynna såväl miljön som företagets ställning gentemot andra företag med ambitioner att kallas miljömedvetna.

Satsningen på miljöarbete och cirkulär ekonomi från ett av världens största modeföretag kommer sannolikt ge ringar på vattnet för övriga i branschen. H&M kan helt enkelt komma att bli ett föredöme och en stark ledstjärna för fler multinationella företag som genom sin storlek oundvikligen ständigt påverkar miljön. När ett stort globalt företag med sådan tydlighet visar möjligheterna som finns kommer andra stora modeföretag sannolikt behöva förhålla sig till detta i syfte att visa sin förmåga att anpassa sig till framtiden, både avseende de hot men också de möjligheter vi står inför.

Intresset för miljöfrågor och hållbarhet ökar inom alla områden i världen, och styr i förlängningen var man väljer att lägga sina pengar. Medvetenheten finns om att den livsstil vi fört sedan den industriella revolutionen måste förändras. Förhoppningsvis kan H&M genom sina nya mål visa hur en sådan förändring för framtiden kan se ut.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser