Bildkälla: Stockfoto

Image Systems ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Image Systems ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Image Systems redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad rörelseresultatförlust men förbättrat ebitda-resultat.

Omsättningen steg 13,9 procent till 54,9 miljoner kronor (48,2).

Ebitda-resultat blev 2,6 miljoner kronor (1,8), med en ebitda-marginal på 4,7 procent (3,7).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (9,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (0,17).

Orderingången landade på 70,3 miljoner kronor (74,8), en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

"För koncernen är det fjärde kvartalet är i linje med föregående år avseende de flesta nyckeltalen. 2018 hade en positiv skatteeffekt om cirka 12 miljoner kronor,vilket påverkar jämförelsen av resultaten efter skatt. Koncernen ökar försäljningen kraftigt med viss växtvärk och ebitda-marginalen är på motsvarande nivå med förra året", säger vd Johan Friberg i en kommentar.

Av rapporten framgår också att de har haft en del engångsposter.

"RemaSawco har valt att kostnadsföra integrationsprojekt avseende implementering av den finska röntgenutrustningen till svenska förhållanden. Totalt har vi kostnadsfört cirka 4,5 miljoner kronor av engångskaraktär som belastar resultatet negativt i fjärde kvartalet", uppger Friberg.

Image Systems, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Orderingång 70,3 74,8 -6,0%
Nettoomsättning 54,9 48,2 13,9%
EBITDA 2,6 1,8 44,4%
EBITDA-marginal 4,7% 3,7%
Rörelseresultat -1,9 -1,1
Nettoresultat -2,8 9,6
Resultat per aktie, kronor -0,03 0,17
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER