I samarbete med Three Gates AB

Inbjudan till teckning av aktier i Three Gates AB

Möjlighet att investera i ett spelbolag nära marknadslansering mot en etablerad följarskara om 100 miljoner.

Three Gates AB är en svensk spelutvecklare och förläggare, med fyra färdigställda titlar bestående av mobilspelen ”8 to Glory”, ”MainStream Fishing” och ”No Limit Golf” samt Online-PC-spelet ”Offensive Combat Redux!”. Tjurridningsspelet ”8 to Glory” har hittills genererat över 1 miljon nedladdningar sedan lanseringen tredje kvartalet 2016, vilket placerar spelet inom topp 2 % av alla free-to-play-spel på mobilspelsmarknaden.

Bolaget avser att lansera en version av spelet till Microsofts Xbox och Sonys Playstation under det första halvåret 2018. Tjurridning har över 69 miljoner fans i USA och cirka 31 miljoner fans i resterande världen.

Emissionslikviden skall möjliggöra fortsatt utveckling och marknadsföring av den befintliga spelportföljen

Three Gates genomför nu en företrädesemission som vid fullteckning beräknas tillföra Bolaget 18,4 MSEK (exkl. emissionskostnader). Kapitalet ska användas för att slutföra, lansera och marknadsföra konsolversionen av ”8 to Glory”, samt till fortsatt utveckling och marknadsföring av den befintliga spelportföljen.

”Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiellaspelet för Pro Bull Riders,och en konsolversion klar för lansering under andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.”

Don Geyer, VD Three Gates AB

Tre anledningar att investera enligt Three Gates

Utveckling avtopprankade ”8 to Glory” till Xbox och Playstation

Tjurridning är en sport med över 69 miljoner fans i USA och över 100 miljoner internationellt. ”8 to Glory”, bolagets tjurridningsspel, har laddats ner över 1 miljon gånger, vilket placerar spelet i topp 2 % av världens alla free-to-play-spel (sett till antal nedladdningar). Three Gates arbetar nu med utveckling av en konsolversion av spelet, som har förväntad lansering till Xbox och PS4 under Q2 2018. Spelet utvecklas med licens från Pro Bull Riders (”PBR”), vilket är den officiella organisationen för professionell tjurridning i USA. Bolaget har som uttalat mål att sälja 1 000 000 exemplar av konsolversionen till och med 2020. Det förra officiellt licensierade PBR-spelet för konsollanserades 2009 och sålde i 600 000 exemplar. Detta i kombination med mobilversionens position inom topp 2 % bland free-to-play-spel, ger Three Gates ett tydligt ”Proof of Concept” inför lanseringen av konsolversionen.

Three Gates är verksamma på en marknad som ska växa 18,2 % till 2020

Den globala spelmarknaden väntas framöver växa 18,2 %, fram till 2020. Som effekt av den starka marknaden har spelutvecklare på de svenska börserna i snitt haft en kursutveckling om 67 % de senaste 12 månaderna, kontra OMXS30s utveckling om -2,6 % under samma period. Marknadsintäkterna är uppdelade i cirka 42 % mobilspel, 32 % i konsolspel och 27 % i PC-spel, där Three Gates i och med lanseringen av ”8 to Glory” till konsol får tillgång till marknaden för samtliga segment.

Virtual Reality (”VR”) utgör även ett snabbt växande nisch-segment inom spelmarknaden. Marknadsundersökningsbolaget Statista estimerar att marknaden ska växa med 98 % årligen mellan 2017–2020. Three Gates är för tillfället i tidig utveckling av en version av mobilspelet ”MainStream Fishing”, som fått höga betyg på Google Play och Appstore, till VR för både Playstation och Xbox.

Mål och strategi

Three Gates mål är att inom tre år nå en årlig omsättning om 50 miljoner kronor med en vinstmarginal om minst 50 %. Ifall målen uppnås, beräknas bolaget 2020 generera en vinst per aktie om 6,3 kr. Liknande bolag handlas enligt Bloomberg till ett P/E-tal om 17,3 gånger 2020 års estimerade vinst, vilket ger en indikation om att Three Gates potentiellt kan vara värt cirka 431 600 000 kr om tre år.

Three Gates använder sig av en tvåfaldig affärsmodell, där bolaget ämnar egenfinansiera utvecklingen av spel. Samtidigt vill Three Gates fortfarande att viss utveckling sker via partnerskap med förläggare, vilka täcker delar eller hela utvecklingskostnaden. Genom kombinationen förväntas Three Gates uppnå stabila intäktsströmmar vilket minskar utvecklingsrisken, samtidigt som bolaget behåller en signifikant uppsida i produktportföljen.

I Three Gates strategi ingår även att stifta avtal med internationella bolag med starka varumärken. Genom att anknyta sig till dessa varumärken, kan Three Gates kapitalisera på deras redan stora följarskaror. Som exempel kan avtalet med PBR lyftas fram, där Three Gates genom PBR når ut till cirka 100 miljoner fans över hela världen.

Avtalet med PBR innebär också att Three Gates ingår i ett samarbete med Endeavor, ett bolag vilket äger varumärken som UFC, IMG och EuroLeague basket. Genom detta samarbete, får Three Gates en möjlighet att i framtiden få fortsatt tillgång till fler attraktiva immateriella rättigheter, som har stor marknadspotential.

VD har ordet

”Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiella spelet för Pro Bull Riders (”PBR”), och en konsolversion klar för lansering under andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.

Vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners bär nu frukt och vi är mycket optimistiska över framtiden för 8 to Glory med stöd av PBR:s starka varumärke. Vår partner Endeavor säkerställer att spelet kommer att få en bred marknadsföring för att nå målgruppen på över 100 miljoner PBR-fans världen över. Det tidigare officiella PBR-spelet för konsol sålde i 600 000 exemplar 2009 och mot bakgrund av sportens framväxt sedan dess, så är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt uttalade mål om att sälja minst 1 000 000 exemplar t o m 2020.

Vi planerar att bygga på framgångarna med 8 to Glory i satsningen på fiskespelet MainStream Fishing. Spelet kompletterar 8 to Glory väl, med sin sport- och friluftslivsprofil. Mobilversionen av MainStream Fishing är redan lanserad och har på kort tid attraherat över 40 000 spelare. Med en marknadsföringsstrategi som bygger på korsvis marknadsföring med 8 to Glory och förhoppningsvis även ett samarbete med ett starkt varumärke, så ser vi mycket positivt på möjligheterna även för MainStream Fishing. Efter mobilversionen planerar vi en konsollansering under nästa år och efter det en VR-version av spelet.

Med den förestående företrädesemissionen så stärker vi balansräkningen och tillför det nödvändiga rörelsekapitalet för att ta steget till att bli en etablerad konsolstudio. Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss och ser fram emot att välkomna nya ägare till Three Gates AB.”

Don Geyer, VD Three Gates AB

Emissionserbjudandet i samandrag

Teckningsperiod: 13 februari – 1 mars 2018
Pre-Money värdering: 9 200 268 kr
Teckningskurs: 7 kr per aktie
Villkor för emissionen: 2:1 Aktieägare i Three Gates erhåller för varje en (1) innehavd aktie, två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter.
Emissionsbelopp vid full teckning: 2 628 648 aktier motsvarande cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsåtaganden: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet.

Du läser allt om investeringserbjudandet samt laddar ned IM, Teaser och Anmälningssedel via bolagets emissionsrum!

Till emissionssidan

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Three Gates AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser