I samarbete med GoldBlue AB

Investera i världens snabbast växande casinospelsmarknader online

Emissionsaktuella GoldBlue AB erbjuder inför en planerad IPO på Nasdaq First North en unik möjlighet att investera i en av världens snabbast växande casinospelmarknader.

Företagets verksamhet går ut på att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder casinospel över internet. GoldBlue AB drivs via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare, vilka har lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska casinospelmarknaden online.

Börsvärldens genomlysning av GoldBlue AB

Gällande GoldBlue AB vill Börsvärlden med tanke på den osäkerhet som ibland råder kring just utländska bolag i rent upplysande syfte meddela att vi genomfört en noggrann due diligence av bolagets grundare och ledning.

Denna består av välkända namn med starkt renommé i nordiskt näringsliv. Utan att i någon mån lämna någon rekommendation kan vi meddela att bolaget drivs av seriösa entreprenörer som vi tidigare arbetat med i emissionssammanhang.

Verksamheten - casinospel för mobila enheter

Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden för casinospel online för mobila enheter i Asien där bolaget har integrerat de ledande mobila spelprodukterna. Med över 1 000 spelprodukter inom kasino- och jackpotspel är bolaget redo att ta en större marknadsandel under 2017 och har även aggressiva expansionsplaner till nya marknader i Sydostasien.

GoldBlues vision

GoldBlues vision är att via dotterbolag bli en av de ledande aktörerna inom samtliga segment av den asiatiska spelsektorn online.

  • Fortsatt kraftig tillväxt under 2017. Bruttospelintäkterna ökade under januari till september 2017 med över 100%, jämfört med samma period föregående år, från cirka 2,7 MEUR till cirka 5,9 MEUR.
  • Koncernen har ett av de bredaste utbuden av onlinespel (online-kasino, jackpotspel samt spelautomater) för stationära och mobila enheter i Asien. 
  • Bolagets tillväxtstrategier internt samt externt förutser en kraftig tillväxt under 2018.

Sju skäl att teckna aktier i GoldBlue

GoldBlue lyfter nedan fram sju viktiga händelser och faktorer som förtjänar extra uppmärksamhet då de kan ligga till grund för värdetillväxt.

Verksamhet på en marknad i stark tillväxt – Asien är för närvarande den största marknaden för landbaserade casinon samt den näst största casinospelmarknaden online. Den totala asiatiska spelmarknaden online hade under 2016 bruttospelsintäkter på cirka 120 miljarder SEK. (H2 Gambling Capital).

Marknaden förväntas under de nästkommande tre åren behålla en tvåsiffrig tillväxttakt (H2 Gambling Capital Report 2017). Samt analysering av asiatiska länder intäkter för spel i dator och mobil återfinns tre asiatiska länder på listan över de tio största spel- marknaderna online i världen; Kina, Japan och Sydkorea (2016 Global Games Market Report, An Overview of Trends &Insights).

B2B (”Business to Business”) verksamhet – Under 2017 bildades dotterbolaget Emeritus Software Ltd. Emeritus bildats i syfte att licensiera ut Koncernens spelplattform till utländska spelbolag som avser att etablera verksamhet mot den asiatiska spelmarknaden online.

Bakgrunden till bildandet av Emeritus Software är också att vi tror att detta bolag med B2B-verksamhet kan komma att generera stora intäkter i framtiden.

Affiliate-marketing – Under 2017 bildades även dotterbolaget The Box Marketing Ltd. Då Koncernen varit aktiv på den asiatiska spelmarknaden i tre års tid via egna spelsajter har ett antal möjligheter identifierats, främst avseende affiliate-verksamheter inom Sydostasien.

Bolaget kommer generera marknads- föringsintäkter från "affiliate-marketing", det vill säga generera spelare till såväl Koncernens egna spelsajter som till andra spelbolags spelsajter.Båda dessa bolag förväntas ge en diversifiering av framtida intäkter för Koncernen. 

Stark ökning 2017 – Från Jan- Sep 2017 ökade koncernens registreringar med 142%, jämfört med samma period tidigare år. Koncernen har idag över 5,000 aktiva spelare i månaden, med en genomsnittlig insättning per spelare ca 600€. En ökning på 25%, Jan- Sep 2017 jämfört med samma period 2016.

Stort Spelutbud – Koncernen har under kort tid lyckats integrera över 40 spelleverantörer i sin plattform, med ytterligare 13 leverantörer kommande. Detta var genomförbart via koncernens ledning samt arbetsstyrkas långa branscherfarenhet från spelmarknaden online, vilket ger koncernen en stark konkurrensfördel.

Framtida Utveckling – Koncernen investerar kontinuerligt i spelsajternas befintliga sortiment, samt utökning av utbudet med nya spel för att behålla och attrahera nya kunder.

Betalningslösningar är en operatörs viktigaste segment för att lyckas på den Asiatiska marknaden. Under 2017 integrerades totalt 14 nya betalningssystem, och totalt är nu 23 olika betalningssystem integrerade.

Under Q1 2018 planeras lansering av sportsbetting, pokerspel och e-sport på samtliga spelsajter. Sportsbetting och pokerspel online utgör båda redan en stor andel av den totala spelmarknaden samtidigt som e-sport blir alltmer populärt. Koncernen avser även att bygga ett renodlat kryptovaluta- kasino som enbart ska kunna ta emot betalningar av kryptovalutor såsom Bitcoin, Etherum och Ripple.

Kompetent och erfaren ledning – Styrelseordförande Rune Löderup; en av grundarna till Maria Bingo, styrelseledamot Staffan Lindgren; en av grundarna och delägarna i NYX Gaming Group samt VD Andre Rodrigues som har mångårig branscherfarenhet från spelmarknaden online.

Emissionsvillkor i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
4 100 000 units motsvarande cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Emissionskurs
5,85 SEK/aktie.

Värdering Pre-money
Ca 159 MSEK.

Unit
En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningstid
8 november till och med den 24 november 2017.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 1 000 Units.

Aktiens kortnamn
GOLDB.

Aktiens ISIN-kod
SE0009895386

Emissionen är säkrad upp till ca 88 % via dels ett garantikonsortium och dels via kompletterande teckningsförbindelser. Aktien och teckningsoptionen planeras att listas på Nasdaq First North med prel. första listningsdag den 20 december 2017.

Mer information & Emissionsdokument

Läs allt om investeringserbjudandet och ladda ned emissionsmaterial såsom investerar-memorandum (IM), teaser och anmälningssedel på GoldBlues IPO-sida via länken nedan!

Bolagets emissionsrum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med GoldBlue AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser