Kavastus Trender 2.0 – Här finner du kursens samlade betyg (275 enkätsvar)

Höstens eventturné med Kavastu, Börsvärlden, Vontobel och Nordnet avslutades med en fullsatt eventsal på Sheraton Hotel i Stockholm den 12/11. Nu har vi sammanställt svaren från de frågeenkäter som eventets cirka 275 deltagare fick besvara – här finner du en sammanställning och kursens övergripande betyg, fördelat på respektive eventtillfälle.

Annons

Totalt cirka 275 enkäter har delats ut till kursens deltagare

I graferna nedan har vi sammanställt svaren från kursens deltagare. Cirka 275 enkäter har delats ut under kursens gång – där de flesta, men inte alla kursdeltagare, har valt att lämna sina svar. Kursdeltagaren har fått betygsätta kursen utifrån en rad frågeställningar, med en betygsskala från 1-10. Ju högre siffra/betyg, desto bättre har deltagarens upplevelse av kursen varit.

- Med ett snitt på 9,01/10 samt 8,70/10 (de två graferna ovan) känner jag mig oerhört nöjd. Detta påvisar att informationen har vart tydligt presenterad och väldigt konkret, något som är mina absoluta målsättningar som föreläsare. Det är dessutom väldigt kul att se utvecklingen under eventturnéns gång, med högre betyg för de två sista eventen. Man tenderar att bli mer ”varm i kläderna” efter de första 1-2 eventen, kommenterar Arne ”Kavastu” Talving.

- Kavastus Trender är ett utbildningskoncept som jag upplever bryter rejält från många av de övriga event och utbildningskurser som finns på marknaden, främst då det baseras på en föreläsare som själv lever på avkastningen av sina privata investeringar och vars principer bevisligen genererar stark överavkastning år efter år. Det är alltid svårt att finna en rimlig prisnivå för en sådan kurs, och visst har vi fått en del kommentarer från personer som har valt att avstå med motivering att priset är för högt. Givet detta är det extra glädjande att få ett objektivt statement på att deltagarna i väldig hög utsträckning också upplever sig ha fått ”valuta för kursavgiften” samt upplever att sina förväntningar, sannolikt ganska högt ställda, också har infriats, kommenterar Daniel Åstrand, VD och ansvarig eventpartner från Börsvärldens sida.

- Att så pass många i så hög utsträckning kan tänka sig att rekommendera kursen till nära och kära är oerhört glädjande och en stor kvalitetsstämpel för min del. Flera personer har under eventet gång kommit fram till mig och sagt att de tänker ”investera” i kursen som present till sina barn, barnbarn eller partners under nästa års kurs. Detta kommer vi ta med oss i planeringsarbetet inför kommande eventsatsningar, säger Arne.

- Med hänsyn taget till att den stora majoriteten av kursen deltagare har varit på något av mina tidigare event och/eller följer mig löpande på Twitter så är det kul att se att så pass många har fått med sig matnyttig och konkret information hem från kursen som de faktiskt har för avsikt att direkt implementera i sina privata investeringar. Om vi istället hade haft en bredare målgrupp med lägre tidigare kunnande om mina principer får man anta att siffran hade varit ännu högre, förklarar Arne vidare.

Övriga fakta om kursens deltagare

- Baserat på grafen ovan och även utifrån att ha deltagit på samtliga event kan nämnas att snittåldern för eventens deltagare är relativt hög och dessutom till övervägande del män. Alla är självfallet välkomna, ung som gammal, men det är viktigt att understryka den enorma hävstång som kan uppnås genom att i tidig ålder åtminstone exkludera de största ”avkastningsdödarna”. Detta med en investeringshorisont på säg 20, 30 eller 40 år kan göra enorm skillnad för din framtida ekonomi. En målsättning att ta med oss till nästa år är att hitta vägar att dels aktivera fler yngre människor och dels fler kvinnor som idag, tyvärr, fyller allt för få av eventets stolar, berättar Daniel.

Kreativ feedback från eventets kvinnliga deltagare

- Vi har fått mycket kreativ feedback från framförallt de kvinnliga deltagarna på eventet som har uppmuntrat oss att försöka aktivera fler kvinnor till kommande kurser. Vi kommer också hålla en dialog med flera av de kvinnliga deltagarna för att se hur vi kan bli bättre på att nå ut med budskapet till just denna målgrupp för framtiden, fortsätter Daniel.

- Den sammanvägda bilden som ges av de två ovanstående graferna är att eventets genomsnittsdeltagare är både erfaren i tid och i kunnande, att döma av både ålder, hur många år man har handlat med aktier samt hur förvaltningen har avkastat. Antingen är detta bara en slump, eller så är det en fråga om att dessa individer förstår vikten av att investera i sig själva och ständigt utbilda sig. Varför skulle annars investerare som i så pass stor utsträckning faktiskt redan idag överpresterar index välja att betala för ny kunskap? Vikten av att investera i sig själv bör aldrig underskattas, men tyvärr inser allt för få individer detta, allt för sent, säger Arne som en kommentar till graferna ovan.

- En annan kul anmärkningsvärd skillnad om vi studerar den nedersta grafen är att deltagarna i Stockholm i klart större utsträckning presterar, eller åtminstone anser sig prestera, bättre än index vid en direkt jämförelse med deltagarna från Göteborg och Malmö. Antingen så är stockholmarna bättre investerare eller så har de bara ett större ego och uppger sig vara bättre investerare, skämtar Arne med ett stort leende på läpparna.

Uppföljningsinformation från Vontobel skickas inom kort till kursens deltagare

En konkret sammanställning av informationen som presenterades av Vontobel under eventtourens gång kommer inom kort att skickas ut till samtliga deltagare via e-post. Här kan ni i lugn och ro fördjupa er i det föreläsningsmaterial som ni fick ta del av under eventet, samt klicka er vidare till Vontobels lättöverskådliga svenska hemsida, bekanta er med deras produktutbud samt produktväljare för ETP:er för att snabbt och enkelt finna den typ av hävstångsprodukt som bäst lämpar sig för just din typ av placeringshorisont och handelsstil.

Avslutande tackhälsning från eventets alla partners

- Börsvärlden önskar slutligen, å alla eventpartners vägnar, att tacka samtliga deltagare för en grymt lyckad och lärorik eventtour. Det har varit kul att mingla runt, lära känna och få feedback från alla er börsintresserade människor runt om i Sverige. Med stöd från er samlade betygsättning är vi enormt nöjda över det mervärde som vi har lyckats skapa och vi ber att få önska alla lycka till med sina investeringar framgent. Jag hoppas vi ses på fler kommande event under 2017, avslutar Daniel Åstrand, VD för Börsvärlden.

Bilder från eventen

Kommentarer efter eventen på Kavastus Twitter

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser