Bildkälla: Stockfoto/Pexels

Kraftig kursrusning i Twitter under gårdagen efter en stark rapport – Omslag?

Twitter redovisar en omsättning och ett justerat resultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Aktien var som högst ca 30 procent högre, men föll sedan tillbaka på den allmänna börsoron och stängde drygt 12 procent upp.

Annons

Omsättningen ökade 2 procent till 731,6 miljoner dollar, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 686,4. 

Det justerade ebitda-resultatet var 308,2 miljoner dollar, mot väntade 241,6 miljoner.

Resultat per aktie exklusive extraordinära poster blev 0,19 dollar (0,11), det är 36 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,14.

Antalet månatligt aktiva användare uppgick till 330 miljoner vilket var oförändrat jämfört med kvartalet innan, men upp 4 procent i årstakt. Väntat var 333 miljoner användare. Antalet dagligt aktiva användare steg 12 procent i årstakt vilket innebär det femte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt.

För det första kvartalet 2018 räknar Twitter med ett justerat ebitda-resultat på mellan 185 och 205 miljoner dollar. Analytikernas estimat ligger på 188,3 miljoner dollar.

Twitter, MUSDQ4-2017KonsensusFörändring mot konsensus
Nettoomsättning731,6686,46,6%
Resultat per aktie, ex eo, USD0,190,1435,7%

Konsensusdata från Bloomberg.

Som högst handlades Twitter igår drygt 30 procent upp, men föll senare tillbaka på den allmänna börsoron som rådde, och stängde ca 12 procent högre. Tekniskt kan vi nu se att Twitter har brutit upp från en lång konsolidering och möjlig bottenformation. Stöd återfinns kring de tidigare kurstopparna i intervallet 25-27,50 dollar.

En annan aktie som uppvisar liknande mönster är Snap, också ett sociala medier-bolag, där lönsamheten länge har varit ett problem men där det nu alltså ser ut att vända och aktien då uppvärderas snabbt.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser