Kredithanteringsbolaget är dagens stora vinnare på börsen

Kredithanteringsbolaget Intrum anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm och presenterar sin strategi “Intrum 2020”. Bland annat uppdateras finansiella mål och det ges en uppdatering kring den pågående integrationen av Lindorff samt företagets strategi framåt.

Annons

Intrums vd Mikael Ericsson konstaterar att integrationen löper helt enligt plan och redan i slutet av året kommer mer än 190 miljoner kronor i kostnadssynergier i årstakt ha nåtts. Totalt räknar Intrum med kostnadssynergier på cirka 580 miljoner kronor på årsbasis inom till exempel länder med överlappande verksamheter, koncernfunktioner och IT.

Engångskostnaderna för att realisera synergierna uppgår till cirka 725 miljoner kronor.

Vidare beskrivs Intrum sedan slutet av tredje kvartalet ha haft en fortsatt stark utveckling. Bland annat har det förvärvats ett antal stora skuldportföljer för en total investering på 200 miljoner kronor och ett större förvärv av italienska kredithanteringsföretaget CAF. Intrum har även ingått slutligt avtal med Lowell gällande avyttring av Lindorffs verksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge för cirka 700
miljoner euro.

Intrums uppdaterade finansiella mål är i korthet enligt följande:

  • Tillväxt i vinst per aktie, EPS, om minst 75 procent från 2016 års nivå till 2020. Det innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 15 procent och en vinst per aktie om cirka 35 kronor för år 2020.
  • Avkastning på portföljinvesteringar (ROI) om minst 13 procent per år.
  • Nettoskuld/Cash EBITDA-multipel på mellan 2,5 och 3,5 gånger.
  • Utdelningspolicy att minst 50 procent av nettoresultatet per år ska delas ut.

Den strategiska planen för 2020 inkluderar bland annat prioriteringar om växande portföljinvesteringar, växande kredithantering och digitalisering och dataanalys.

Efter den kraftigt negativa rörelsen som började den 18 maj i år har aktien tydligt markerat en botten och är nu på väg att fylla gapet. Dagens starka kursrörelse tar priset en bra bit över MA200.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser