Bildkälla: Stockfoto

Marginellt högre svenska inflationsförväntningar

Förväntningarna på den svenska inflationen mätt som Riksbankens målvariabel KPIF ligger vid 2,0 procent på ett och två års sikt, och 1,9 procent på fem års sikt.

Annons

Det visar Prosperas lilla undersökning som utförs på uppdrag av Riksbanken, där penningmarknadens aktörer har tillfrågats.

Inflationsförväntningarna har därmed stigit marginellt jämfört med förra undersökningen i juni, då förväntningarna låg på 1,9 procent för alla tre tidshorisonter.

Mätt som den gamla målvariabeln, KPI, ligger förväntningarna vid 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt. Det är något också marginellt högre än förra mätningen då förväntningarna låg vid 2,0 procent för samtliga tidshorisonter.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser