Bildkälla: Stockfoto

Movinn noteras på First North i Danmark

Movinn, som är en leverantör av inflyttningsklara, plug-and-play-servicelägenheter, ska noteras på First North i Danmark med en värdering om 183 miljoner danska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget erbjuder lägenheter på bra platser med fokus på hög servicenivå. Företaget lanserade sin första lägenhet i mars 2015 och idag är Movinn en av de ledande leverantörerna i Danmark med 279 lägenheter i de tre största städerna.

I samband med noteringen siktar företaget på att emittera mellan 2,31 och 3,06 miljoner nya aktier vilka har en teckningskurs om 10,80 danska kronor. Maximalt kan bolaget då tillföras 33 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Garanter har åtagit sig att teckna nya aktier för 22,65 miljoner danska kronor, eller 68,6 procent av erbjudandet. Några av garanterna är SPSW Capital, Polynom Invest och Creative Opportunities.

Cirka 70 procent av medlen är tänkta att användas för att initiera en expansion till nya europeiska marknader. Resterande är tänkt för att fortsätta tillväxten på den inhemska marknaden och för potentiella förvärv.

Teckningsperioden börjar imorgon den 14 oktober och avslutas den 27 oktober 2021. Första handelsdag väntas bli den 4 november 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER