I samarbete med Fisher Investments Norden

När dina och investerarens intressen är samma

Standardlösningar, ofta komplexa avgifter och portföljer med övervikt av bankens egna produkter – känner du igen det? Fisher Investments Norden förklarar varför investerare kan tjäna på en personlig portföljförvaltning. Nyckeln är att våga sluta hålla din bank i handen. 

Idag hanterar bankerna den stora majoriteten av rikedomarna i Europa. Vanligtvis beror det på en bekvämlighet, eller för att investerarna kanske inte känner till något bättre alternativ.

– Kunder är ofta lojala mot sin bank, trots att de är missnöjda med bankernas tjänster eller när deras egna ekonomiska behov förändras, menar Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden erbjuder "proaktiv service i världsklass". Ord som förpliktigar, men hur skiljer sig tjänsterna från bankernas?

– Vi kommunicerar med våra kunder regelbundet och proaktivt för att säkerställa att kunderna förstår vår investeringsstrategi och hålls uppdaterade med hanteringen av kundportföljer, berättar Fisher Investments Norden.

– Varje kund har tilldelats en särskild investeringsrådgivare, vilken är deras primära kontaktpunkt och personliga kontakt mot portföljförvaltarna, som regelbundet granskar de överenskomna målen och förklarar portfölj- och marknadsaktivitet.

Kunderna får löpande uppdateringar från sin investeringsrådgivare – inte för att rådgivaren har en ny produkt att sälja, utan för att personlig service är rådgivarens primära ansvar. Detta till skillnad från många bankrådgivare som kan ha på sig många hattar, är fokuserade på finansiell produktförsäljning och sällan har tid att ge kunderna den personliga uppmärksamhet de förtjänar.

Uppdateringarna sker även genom det kvartalsvisa nyhetsbrevet "Översikt och utsikter”, som håller dig uppdaterad och informerad om marknaderna, de nuvarande utsikterna och resonemanget bakom strategiska portföljbeslut. 

– Vi publicerar även en serie investeringsvägledningar med värdefulla insikter som rör viktiga ämnen för investerare, exempelvis pension, berättar Fisher Investments Norden.

Ni har tusentals kunder. Finns det ingen risk att det blir samma standardportföljlösningar som hos bankerna?

– Vi lägger stor vikt vid- och tid på att förstå våra kunders individuella situation. Utifrån det skapar vi långsiktiga investeringsportföljer med anpassade tillgångsslag beroende på kundens långsiktiga placeringsmål och framtida marknadsförhållanden.

Intressekonflikter förekommer ibland inom finansbranschen, något som oftast inte tjänar kundernas intressen. Hur är Fisher Investments Norden organiserade?

– Vi är organiserade för att minimera intressekonflikter. Vi separerar avsiktligt vårt försäljnings-, kundservice- och portföljförvaltningsansvar, så att våra kunders intressen och långsiktiga mål bäst kan nås – utan att vårt oberoende äventyras av extraintäkter, återbetalningar eller provisioner. Vi är transparenta såväl i vår organisationsstruktur som i hur vi tar betalt för våra tjänster, eftersom vi anser att detta är det mest rättvisa gentemot våra kunder. 

– Våra avgifter är en fast procentandel av förvaltade tillgångar, en enkel avgiftsstruktur som hjälper till att anpassa våra intressen till våra kunders. Det är enkelt. När det går bra för våra kunder går det även bra för Fisher Investments Norden.

Oavsett om du förvaltar dina egna investeringar eller arbetar med en professionell investeringsrådgivare så bjuder Fishers Investments Norden på en serie med investeringsvägledningar med värdefulla insikter som rör viktiga ämnen för investerare.

Investeringar på börsen innebär en risk och det finns inga garantier för att investerat kapital återbetalas. Tidigare avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är handelsnamnet som används av Fisher Investments Europe i Sverige, som har utnämnts till Årets Förmögenhetsförvaltare tre år i rad av ADVFN. Moderbolaget Fisher Investments grundades av investeringsgurun Ken Fisher 1979. Per den 30 september 2017, förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe med dotterbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för mer än 35 000 privatkunder och mer än 170 institutionella kunder globalt.

Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att utbud och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva på att räkna in all känd information i priserna. Mervärde från aktiv förvaltning kräver därför information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än andra marknadsaktörer. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass samt lokala representanter som möter kunder där de önskar. Alla kunders tillgångar hålls hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Disclaimer
Investeringar på börsen innebär en risk och det finns inga garantier för att investerat kapital återbetalas. Tidigare avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

Fisher Investments Norden är det namn som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Sverige.  Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

Kommentarer i denna text baseras på Fisher Investments Nordens allmänna åsikter, och ska inte ses som personliga investeringsråd. Det finns ingen garanti för att Fisher Investments Norden försätter att ha samma åsikt, de kan ändras närsomhelst på grund av ny information, nya analyser eller omvärdering. Det finns heller ingen garanti för tillförlitligheten i gjorda analyser.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Fisher Investments Norden. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser