Bildkälla: Stockfoto

Net Insight såg svaghet i slutet av första kvartalet

Net Insight såg svaghet i slutet av första kvartalet

TV-utrustningsbolaget Net Insight uppger att det är svårt att bedöma effekterna av coronapandemin på företagets verksamhet.

Enligt bolaget var affärsläget under de första månaderna på det nya året positivt. I slutet av det första kvartalet var dock utvecklingen negativ.

"Inställda eller uppskjutna sport-evenemang och ligor, kombinerat med rese- och besöksrestriktioner och en generellt ökad osäkerhet och försiktighet hos Net Insights kunder har medfört en negativ finansiell påverkan under slutet av det första kvartalet. Detta kommer sannolikt även att innebära att det andra kvartalet påverkas negativt", skriver Net Insight.

Företaget följer aktivt utvecklingen och uppger att man vidtar löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna.

Styrelsen kommer inte heller att föreslå någon kapitalöverföring till aktieägarna i samband med vårens stämma. Detta skjuts istället framåt i tiden.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER