Bildkälla: Stockfoto

Nyintroduktionen Risk Intelligence blir andra bolaget på Spotlight att handlas i danska kronor

Risk Intelligence har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Beräknad första handelsdag är den 17 augusti och aktien kommer handlas under kortnamnet RISK. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera planerad tillväxt. Bolaget blir Spotlights andra bolag som handlas i danska kronor, efter Freetrailers noteringen i juni 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Risk Intelligence etablerades i Danmark 2001 och är verksamt inom säkerhetsriskhantering för hot- och riskunderrättelser för företag verksamma inom shipping-, gas-, olje- och offshoresegmentet. Bolagets plattform planlägger och upplyser om globala risker, i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden. Bolaget har idag fler än 100 privata och offentliga kunder, inkluderat sju kunder inom regeringen i NATO-länder. Risk Intelligence kommer nu att utöka sin tjänst genom att inkludera landrisker.

"Vi har ett välfungerande koncept med tjänster och produkter som minimerar transportföretags exponering för risk och effektiviserar dess driftsäkerhet. Genom att kombinera underrättelse, teknik och analys har vi blivit en globalt erkänd marknadsledare inom säkerhets- och riskhantering. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att ytterligare skala upp verksamheten. Genom att inkludera LandRisk-modulen kommer Risk Intelligence System kunna övervaka hela den logistiska näringskedjan och nå en marknad som beräknas vara 20 gånger större än existerande marknader kombinerat", säger Hans Tino Hansen, vd och grundare av Risk Intelligence.

Risk Intelligence har blivit godkända för notering och blir det andra danska noterade bolaget att handlas på Spotlight Stock Market i danska kronor. Noteringen förutsätter att bolaget uppfyller noteringskraven att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, vilket är uppfyllt med teckningsåtagandet inför emissionen och att spridningskravet på 300 aktieägare uppfylls.

Teckningskursen är 6,25 danska kronor per aktie och teckningstiden löper från 16 till 31 juli. Emissionsvolymen är 12,0 miljoner danska kronor och bolaget värderas innan nyemissionen till 35,9 miljoner danska kronor.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser