Bildkälla: Stockfoto

Obducat ökar omsättning och vänder till vinst under första kvartalet

Obducat ökar omsättning och vänder till vinst under första kvartalet

Teknikbolaget Obducat redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

"Utsikterna är fortsatt goda och för helåret 2019 förväntar vi oss en ökad
orderingång jämfört med 2018", skriver styrelseordförande Patrik Lundström i rapporten.

Omsättningen uppgick till 28,6 miljoner kronor (7,5), en ökning med 281 procent mot föregående år.

Orderingången uppgick till 8,1 miljoner kronor (12,9). Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 82,3 miljoner kronor (34,9).

Efter rapportperiodens utgång och fram till tidpunkt för publicering av denna rapport uppgår orderingången till 1,4 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (-9,3), med en rörelsemarginal på 9,8 procent.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (-8,1).

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (-8,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,16).

Obducat, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 28,6 7,5 281,3%
Rörelseresultat 2,8 -9,3
Rörelsemarginal 9,8%
Resultat före skatt 1,1 -8,1
Nettoresultat 1,1 -8,1
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,16
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER