Oscar Properties avyttrar tre fastigheter i Stockholm – Aktien fortsatt hårt pressad

Bostadsutvecklaren Oscar Properties avyttrar de tre fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Stockholm i syfte att stärka bolagets balansräkning inför kommande affärsmöjligheter.

Annons

Bostadsutvecklaren Oscar Properties avyttrar de tre fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Stockholm till CapMan till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 745,5 miljoner kronor. Resultateffekten från försäljningen blir cirka 20 miljoner kronor och påverkar vinsten med motsvarande belopp i årets fjärde kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Oscar Properties väljer att avyttra Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 för att i högre grad fokusera på projekt vars genomförande ligger närmare i tiden. Fastigheterna förvärvades från AFA Sjukförsäkring i april 2017 och ingår i planarbetet kring Södra Värtan.

- Vi väljer att avyttra dessa fastigheter då vi vill stärka vår balansräkning och kassaberedskap inför kommande affärsmöjligheter. Det är ett strategiskt beslut då vi anser att utbudet av projekt med attraktiva värderingar kan komma att öka under den närmsta tiden framöver, vi kommer då ha mycket goda förutsättningar att agera när vi ser möjligheter på marknaden, säger Oscar Engelbert, vd i Oscar Properties.

Som framfår av kursgrafen ovan har bostadsutvecklaren Oscar Properties haft det riktigt tufft på börsen på sistone. Tekniskt syns ännu syns inga tecken på större omslag.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser