Bildkälla: Stockfoto/Fotolia

Överteckning för Aktietorgets nästa nykomling

Nanoteknikbolaget Smoltek avslutade den 9 februari teckningstiden i bolagets nyemission inför notering på Aktietorget. Erbjudandet blev övertecknat och tecknades till 168 procent. 

Annons

Bolaget tillförs 20,0 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 2,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Teckningskursen var 18,90 kronor per aktie. Bolaget emitterar 1,12 miljoner aktier och har därefter 5,31 miljoner aktier utestående. 650 investerare ansökte om teckning och bolaget har efter nyemissionens genomförande 711 aktieägare. Ett antal kvalificerade investerare hade på förhand förbundit sig att teckna aktier för 10,0 miljoner kronor, motsvarande 50 procent av erbjudandet. 

– Fantastiskt roligt med en sådan överteckning! Det är uppmuntrande att hårdvarurelaterad teknik nu attraherar ett så stort intresse, inte minst i dessa darriga tider på börsen. Nu har vi den finansiella plattformen på plats för nästa fas, kommenterar Anders Johansson, vd i Smoltek. 

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 13 februari med likviddag den 16 februari. Första dagen för handel på Aktietorget blir den 26 februari.

Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.

Finwire TV - Sitdown med Smoltek

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser