Bildkälla: Stockfoto

Prolight Diagnostics genomför nyemission

Prolight Diagnostics genomför nyemission

Diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Emissionen omfattar cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader och är garanterad till omkring 85 procent. Muntliga utfästelser om teckning uppgående till totalt minst 2,5 miljoner kronor har erhållits från bolagsledning, styrelse samt större aktieägare.

Emissionsgarantin om cirka 85 procent avser ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.

Emissionen beräknas tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela företagets planerade fas 2, samt löpande drift av verksamheten för minst tolv månader framåt. Huvuddelen, cirka 30 miljoner kronor, kommer att avsättas till vidareutveckling av högkänsligt troponin enligt plan.

Tretton befintliga aktier ger rätt att teckna tre units som var och en innhåller en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Tre teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en aktie för 2,85 kronor under februari 2019. Varje befintlig aktie ger en uniträtt och tretton stycken uniträtter ger rätt att teckna tre units till kursen 2,25 kronor per unit.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i emissionen blir cirka 19 procent. Om även teckningsoptionerna nyttjas fullt ut blir den sammanlagda utspädningen omkring 24 procent.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER