Bildkälla: Stockfoto

Redwood Pharma - Investera i utveckling av innovativa ögonläkemedel

Redwood Pharma - Investera i utveckling av innovativa ögonläkemedel

Redwood Pharma genomför under maj en nyemission i samband med listning på marknadsplatsen AktieTorget. Bolaget utvecklar ögonläkemedel inom ett område med stort marknadsbehov och stor kommersiell potential. Redwoods team består av erfarna och framgångsrika entreprenörer och två viktiga tillgångar som ska säkerställa den framtida intjäningsförmågan, FAS II-data och IntelliGel®, en drug delivery-plattform.

Redwood Pharmas affärsmodell går i korthet ut på att genom licensavtal med större läkemedelsbolag erhålla betalningar från olika milstolpar i utvecklingen av RP 101 samt framtida royalty. IntelliGel® kan dessutom över detta säkerställa multipla möjligheter till attraktiva licensavtal. 

Nyemissionen – med målet att resa 20 miljoner kronor

Med hjälp av positiva FAS II resultat hos kvinnor som lider av kroniskt torra ögon kan bolagets ögondroppar utvecklas snabbare och med mindre risk än om man fått göra prövningarna från början. Teckning pågår till och med den 27 maj. Emissionens mål är att resa cirka 20 miljoner kronor. Detta tillsammans med teckningsoptioner som under andra halvåret 2017 tillför ytterligare cirka 18 miljoner kronor, för en ny fas II studie vilken ska visa  den nya formuleringens kliniska fördelar, därefter en möjlig attraktiv utlicensiering av RP101. Bolaget värderas till 28,8 mkr före emissionen och är till cirka 80% garanterad av företagets nuvarande ägare

RP101 – Redwood Pharmas produktkandidat mot torra ögon

RP101, ögondroppar, som bolaget utvecklar innehåller en känd biologisk substans i kombination med IntelliGel®, som syftar till att hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för patienter som har måttliga till svåra besvär. Produkten kommer att bli den första som påverkar en grundläggande orsak och som naturligt ökar produktionen av tårvätska.

Med hjälp av IntelliGel®, en drug delivery plattform, ska den nya formuleringen utvecklas för att kunna minska doseringstillfällena till två eller en gång per dag och därigenom bli bekvämare och lättare för patienten. IntelliGel®, bolagets drug delivery-plattform, planeras även kunna användas som bas för många fler nya ögonprodukter.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel inom DED, idag drygt USD 2 miljarder, beräknas växa till USD 5,5 miljarder under 2022. Det finns närmare 5,8 miljoner kvinnor i åldern 45-65 år i USA och Europa som lider av kroniskt torra ögon. Marknaden är så pass stor att om en affärspartner når 10% marknadspenetration i Europa och USA så kan försäljningen årligen uppgå till över 500 miljoner USD och vid 20% marknadspenetration till mer än en miljard USD. Det finns idag inga konkurrerande produkter under utveckling som är riktade till kvinnor och mot de underliggande biologiska mekanismerna på det sätt som Redwood Pharmas RP101 gör.

Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningstid:Teckningstid pågår under perioden 16 - 27 maj 2016.
Teckningskurs:Teckningskursen är 9,00 kr per aktie. Fem (5) tecknade, tilldelade och betalda aktier berättigar till fyra (4) vederlagsfriga teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 10,35 kr under perioden juni - augusti 2017.
Nyemitterade aktier:2 200 000 st
Nyemitterade teckningsoptioner:1 760 000 st
Emissionsbelopp:19 800 000 kr
Garanti och teckningsförbindelser:Cirka 80 % av emissionsbeloppet är garanterat
Betalning:Efter besked om tilldelning.
Handel i aktien:Första handelsdag är beräknad till 15 juni

Emissionslänkar

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER