Bildkälla: Stockfoto

Resurs ser över utdelningen – skjuter på stämman

Resurs ser över utdelningen – skjuter på stämman

Nischbanken Resurs Holding har beslutat sig för att skjuta upp sin årsstämma och se över sitt utdelningsförslag.

Resurs har föreslagit 2,10 kronor per aktie i utdelning. Styrelsen bedömer att företagets starka ställning tillåter en sådan utdelning.

"Styrelsen avser dock att nu analysera och överväga situationen ytterligare, inklusive Finansinspektionens tillkännagivande rörande bankernas vinstutdelningar", heter det i ett pressmeddelande.

Resurs uppger vidare att vissa av bolagets partners inom detaljhandeln påverkas negativt, och att detta i viss utsträckning kommer att påverka affärsområdet Retail Finance. Nischbanken ser även en viss minskad efterfrågan inom affärsområdet Consumer Loans, men fortsatt stabila flöden i bankens inlåningsverksamhet.

Aktören har precis som man gjorde under finanskrisen infört åtstramningar i kreditscorekort.

Årsstämman kommer att äga rum senast den 30 juni. Resurs avser att återkomma så snart som möjligt med ett nytt datum för stämman.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER