Bildkälla: Stockfoto/Fotolia

Robert Friman skall avnoteras från First North – Bolagets fortlevnad bedöms som osäker

Småländska smyckesspecialisten Robert Frimans kommer att avnoteras. Bolaget uppger i ett pressmeddelande att Nasdaq övervakning uppgett att man kommer att verka för en avnotering av det finansiellt pressade bolaget. 

Annons

Robert Friman uppger att man inte fått mer information än så. Inom kort kommer dock bolaget att få information kring formerna och en tidsplan för avnoteringen, heter det vidare i pressmeddelandet. 

Styrelsen uppger vidare att man kommer omgående att meddela marknaden när det finns ytterligare information att tillgå. Styrelsen vill också meddela att om nyemissionen, som inte är säkerställd, skulle gå igenom är det upp till ny styrelse att undersöka möjligheterna till en alternativ listning.

Robert Friman håller en extra stämma den 16 februari för att klubba igenom sin nyemission. 

Styrelsen skriver att bolagets fortlevnad fram till den extra bolagsstämman är osäker då emissionen inte är garanterad och man fått upprätta kontrollbalansräkning varvid bolaget även kallat till den första kontrollstämman för att pröva om bolaget skall gå i likvidation. 

Efter en makalös hausse under 2016-2017 ser kursgrafen sedan slutet av fjolåret allt annat än imponerande ut...

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser