Save the Date – Nu öppnar vi intresseanmälan till höstens utbildningskurser

Fjolårets eventturné, Kavastus Trender 2.0, blev en stor succé, med närmare 300 deltagare under de fyra event som arrangerades i Stockholm, Göteborg och Malmö! Givet de många fina lovorden och de mycket höga betygen som vi mottog från kursens deltagare, var det för oss ett självklart val att framgångskonceptet skulle följas upp med nya satsningar även under 2017!

Annons

Värdefull feedback och nyheter inför årets event

Under fjolårets eventturné mottog vid en hel del värdefull feedback, inte minst efter att ha sammanställt svaren för de frågeenkäter som besvarades av eventens deltagare. Vi har varit lyhörda och tagit till oss av de förslag som kan leda till förbättringar av vårt befintliga upplägg, vilket har bidragit till en rad spännande nyheter inför årets eventsatsningar.

  • Uppdatering av innehåll och programpunkter
  • Nya samarbetspartners och erbjudanden
  • En ambition om fler kvinnliga deltagare

Mer om dessa nyheter och förbättringar, övrig information samt intresseanmälan finner ni här.

STOR NYHET! Digital plattform och community för vidareutbildning

Den största nyheten för 2017 blir en ny digital satsning för vidareutbildning inom Kavastus investeringsmetoder. De fysiska utbildningseventen går nu in på sitt tredje år och vi har mottagit mycket feedback kring en möjlighet att fortsätta att “vidareutbilda sig” inom metodiken, gärna kontinuerligt med möjlighet att löpande få värdefull feedback om bolag, trender och marknaden som helhet, dra lärdom av hur Kavastu själv agerar i skarpa börslägen samt inspireras till fler bättre affärsbeslut på börsen!

Mer information om nysatsningen kommer att delges i samband med att den officiella anmälan till årets event öppnas. Deltagarna på årets event kommer också att erhålla en testperiod som påbörjas direkt efter avslutad kurs och fortsätter en bit in på 2018. Ett krav för deltagande och tillträde till den digitala vidareutbildningen är dock att man vid något tillfälle har deltagit på något av de fysiska utbildningseventen (Kavastus Trender 1.0-3.0)!

Arne “Kavastu” Talving kommenterar den nya digitala satsningen

- Min följarskara på Twitter växer sig allt större, vilket självfallet är väldigt kul, men det finns också en baksida, som kombinerat med den feedback vi har mottagit under eventens gång, har bidragit och inspirerat till denna nya digitala satsning tillsammans med Börsvärlden.

- Jag känner tyvärr att allt mer tid och energi går åt till alla oseriösa aktörer på Twitter, med nättroll, påhopp och hånprofiler av Kavastu och att forumet ibland genomsyras av en “bitterhet” istället för kunskapsutbyte och konstruktiv dialog. Det känns mer naturligt att prioritera mitt engagemang och styra det mot en sluten community vars anhängare är genuint intresserade av att lära sig mer och utvecklas. Här slipper jag alla “troll” och kan lägga all min energi till att förmedla kunskap och utbilda de personer som har visat commitment.

Intresseanmälan - Din chans att få eventinbjudan före allmänheten

Precis som vi fjol ger vi alla med ett intresse för våra utbildningskurser en chans att föranmäla sitt intresse till höstens kurser. Din intresseanmälan sker helt utan förpliktelser, men innebär att du kommer att erhålla information samt den skarpa eventanmälan före allmänheten. För vår del får vi också en fingervisning om hur pass stort intresset är för de olika datumen/städerna, vilket ger oss en chans att i god tid försöka anpassa storleken på eventsalarna och det totala antalet platser för respektive event.

LÄS MER OCH FÖRANMÄL INTRESSE

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser