I samarbete med Toadman Interactive AB

Spelbolag i stark tillväxtfas – Toadman Interactive mot börsen

Toadman Interactive AB (publ) genomför under perioden 6-24 november en nyemission samt har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF i december. I samband med börsintroduktionen genomförs en ägarspridning av aktierna riktad till allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel i bolagets aktie. Emissionslikviden kommer i första hand att användas till att finansiera framtida spelprojekt och understödja en accelererad tillväxtstrategi.

Bolaget i korthet
Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med verksamhet i Stockholm och Berlin. Sedan grundandet 2013 har bolaget jobbat med prisbelönta spelserier inom PC- och konsoltitlar samt mobilspel, inklusive Dead Island, Stardoll och Warhammer: Vermintide.

Med den långsiktiga ambitionen att utveckla några av världens bästa spel inom genren RPG, jobbar bolaget nu hårt mot lanseringen av sin första egna titel, Immortal: Unchained.

- Jag tror jättemycket på Immortal Unchained som produkt. Vi har fått jättebra feedback, otroligt mycket hype online och bara det att vår trailer har nått ut till 219 miljoner unika tittare, enligt vår förläggare Sold Out, gör att det känns väldigt positivt, säger Toadmans VD, Robin Flodin.

Toadman går in i ny fas
Klivet från tredjepartsutvecklare till oberoende spelutvecklare markerar inledningen av en ny fas i bolagets historia, och fler resurser kommer i framtiden att avsättas för interna projekt. Konsultarbeten kommer dock fortsatt att utgöra en viktig trygghet för verksamheten, då bolaget kan återuppta den och därmed minska den totala affärsrisken tack vare stabila kassaflöden samtidigt som bolaget upprätthåller en betydande uppsidepotential i sin produktportfölj.

Affär med kinesisk speljätte
Bolaget ingick nyligen även ett avtal med en kinesisk speljätte, vilket vid fullbordande betyder intäkter till Toadman uppgående till 40 MSEK under det närmaste året kombinerat med ett attraktivt royalty-upplägg.

- Vår förhoppning är att detta kommer vara början på ett långsiktigt partnerskap och att de kan fortsätta ge oss projekt över en lång tid. Gör vi bra ifrån oss kan kommande projekt vara i storleken av flera hundratals miljoner, fortsätter Robin.

Accelererad tillväxtstrategi
Fulltecknad emission kommer att inbringa ungefär 22 MSEK före transaktionskostnader. Kapitalet kommer i första hand att användas till att finansiera framtida spelprojekt och understödja en accelererad tillväxtstrategi. Närmast ser bolaget ett behov att utöka sitt team genom antingen rekrytering eller förvärv av externa spelstudios.

6 skäl att teckna aktier i Toadman Interactive AB

Emissionsvillkor i sammandrag och viktiga länkar

Teckningstid: 6-24 november
Minsta teckningspost: 400 aktier
Teckningskurs: 12,90 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 22 000 008 SEK
Antal nyemitterade aktier: 1 705 427 st

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Toadman Interactive AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser