Bildkälla: Stockfoto

Star Vault genomför företrädesemission på 5,2 miljoner kronor

Spelutvecklingsbolaget Star Vault styrelse har enligt ett pressmeddelande fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 17,9 miljoner B-aktier, motsvarande 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader, för att stärka bolagets framtida utveckling.

Annons

Bolaget har erhållit avsiktsförklaring motsvarande cirka 8 procent av emissionsvolymen. Beslutet är godkänt och bemyndigat vid årsstämma den 18 juni 2018. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Teckningstiden löper mellan den 21 augusti till den 4 september 2018. Teckningskursen är 0,29 kronor per B-aktie.

För varje fem befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två teckningsrätter. En sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser