Statistik: Oväntat stark amerikansk sysselsättningsrapport – Börserna lyfter

Antalet jobb utanför jordbrukssektorn i USA steg med 313 000 personer i februari, vilket var en bra en bit över marknadens prognos om en ökning med 205 000 enligt Bloomberg News.  

Annons

Samtidigt reviderades de två senaste månadernas utfall upp med med sammanlagt 54 000 personer. 

Arbetslösheten låg kvar vid 4,1 under månaden, mot en väntad nedgång till 4,0 procent. 

De genomsnittliga timlönerna steg med 2,6 procent i årstakt, mot väntade +2,8 procent. Vidare revideras även förra månadens ökning, som när den kom var oväntat hög, ned till en ökning på 2,8 procent, mot tidigare +2,9 procent. 

Statistiken är viktig för USA:s centralbank Federal Reserve, som både har ett inflationsmål och ett sysselsättningsmål. 

S&P500-terminen lyfter på statistiken och indikerar därmed en positiv öppning för cash-index som öppnar 15.30 svensk tid.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser