Svenska bankernas bolånemarginal på rekordhög nivå

Bankernas bruttomarginal på bolån steg till 1,71 procent i det fjärde kvartalet 2017 från 1,67 procent föregående kvartal. Det visar en sammanställning från Finansinspektionen. 

Annons

Nivån för bruttomarginalen i det fjärde kvartalet var den högsta som FI har uppmätt för den perioden sedan 2002 när man började beräkna marginalen.

”Att bruttomarginalen ökade förklaras av att bankernas finansieringskostnad minskade i en större omfattning än utlåningsräntan. Lägre finansieringskostnader för bankerna förklaras av utvecklingen för marknadsräntorna”, heter det.

Myndigheten lyfter också fram att man för beräkningen av marginalen i det fjärde kvartalet och framåt har gjort en mindre metodförändring för beräkningen av utlåningsräntan.

”Förändringen medför att den genomsnittliga utlåningsräntan, och därmed även bruttomarginalen, faller marginellt de senaste två åren. Förändringen påverkar inte jämförbarheten av bruttomarginalen över tid och mellan olika perioder”.

Källhänvisning Fi.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser