Bildkälla: Stockfoto

Svenska företag ser gott konjunkturläge och stark efterfrågan enligt Riksbankens undersökning

Konjunkturläget har förbättrats ytterligare och efterfrågan är stark inom samtliga sektorer. Det uppger företrädare för några av Sveriges största företag i Riksbankens senaste företagsundersökning.

Annons

Företagen, särskilt inom industrin, säger sig möta en hög efterfrågan globalt och produktionen går på högvarv.

Byggsektorn har för närvarande långa orderböcker men märker att efterfrågan på bostadsbyggande minskat i framför allt Stockholmsområdet. Generellt finns en oro för utvecklingen på bostadsmarknaden och företagen inom byggsektorn planerar nu för hur de ska agera om efterfrågan på nyproducerade bostäder inte stärks den närmaste tiden, framgår det av undersökningen.

"Handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushållen möter köpstarka konsumenter. Men den tuffa konkurrensen gör det svårt att höja priserna och man jobbar mycket med att sänka sina kostnader för att förbättra sin lönsamhet. Den senaste tidens kronförsvagning ökar inköpskostnaderna för importerade varor och tjänster, vilket sätter tryck på företagen inom handeln att ändå höja sina priser", uppger Riksbanken.

Riksbanken intervjuar de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna tre gånger om året. I den senaste undersökningen intervjuades representanter för 40 företag med totalt cirka 285 000 anställda i Sverige mellan den 2-18 maj.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser