Svolder VD:n: “Fortsatt neutrala till börsen men himlen är inte klarblå”

Han ser risker inom bostadsutveckling, det ökande antalet misstänkta insidermål, högspekulativ handel i kryptovalutor samt att en stor mängd bolag vill göra nyemissioner till höga värderingar utifrån svaga resultat och oetablerade affärsmodeller.

Annons

Svolder har en fortsatt neutral hållning till börsen, framgår av vd Ulf Hedlundhs kommentarer i halvårsrapporten.

"Sammantaget har den svenska börsen och småbolagsmarknaden hittills under verksamhetsåret gått ungefär som Svolder förväntat sig, det vill säga i linje med det bedömda avkastningskravet (cirka 7–8 procent per år). Kronans försvagning har överraskat oss samtidigt som börsens många utlandsberoende bolag borde resulterat i att den samlade svenska börsen inte halkat efter omvärldens värdeutveckling", skriver Ulf Hedlundh.

"Den globala tillväxten är fortsatt stark, även om tillväxttakten på senare tid tenderat att avta något. I ett ränte- och inflationsläge som inte ger anledning till oro finns fortsatt goda möjligheter att aktier riskjusterat ska överträffa framför allt olika former av räntebärande placeringar." 

"Det finns samtidigt ett antal tecken i skyn som gör att himlen inte är klarblå. Svensk affärspress har på framträdande platser under lång tid beskrivit de problem som finns inom svensk bostadsbyggnation. Detta har skapat oro, inte minst hos hushållen."

"Personligen ser jag även flera överhettningstecken på aktiemarknaderna, även om alla inte är vetenskapligt underbyggda utan mer grundande på historisk erfarenhet. Ett oroande tecken är exempelvis att misstänkta insidermål som rapporterats och utreds hos Ekobrottsmyndigheten ökar."

"Ett annat är de nytillskott av nya och återkommande bolag som vill göra nyemissioner till höga värderingar utifrån svaga resultat och oetablerade affärsmodeller." 

"Även tilltagande högspekulativ handel i kryptovalutor förutsätter mycket hög riskvilja hos olika typer av investerare. Sådan riskvilja brukar endast finnas efter en lång uppgång på aktiemarknaderna." 

"Svolder fortsätter att hålla en försiktig inställning till börsintroduktioner, även om det svalare introduktionsklimatet också kan skapa intressanta möjligheter", säger Ulf Hedlundh.

Här kan du läsa Svolders halvårsrapport och ta del av information om deras aktuella innehav. Störst är fortsatt innehavet i Troax, därefter Platzer Fastigheter, Nolato, Mekonomen och Saab.

Troax i daglig kursgraf. Aktien handlas nu under MA200-dagars och det återstår att se om detta är början på en negativ trend/sidledes marknad alternativt om köparna snabbt lyckas återgå till den tidigare mycket harmoniska stigande primärtrenden.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser