Bildkälla: Chayantorn Tongmorn / Shutterstock.com

Synaptics resultat bättre än väntat under fjärde kvartalet, guidning något svag

Amerikanska tech-bolaget Synaptics, som delvis är en konkurrent till svenska Fingerprint Cards, redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet.

Annons

Omsättningen uppgick till 388,5 miljoner dollar (426,5), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 391,8.

Justerat resultat per aktie blev 1,00 dollar (1,18), vilket är 10 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,91.

Synaptics spår en omsättning om 390-430 miljoner dollar under det första kvartalet i det nya räkenskapsåret 2019. Estimaten från analytikerna ligger här på 428,1 miljoner dollar.

Synaptics, MUSDQ4-2017/2018KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2016/2017
Nettoomsättning388,5391,8-0,8%426,5
Justerat resultat per aktie1,000,919,9%1,18

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser