I samarbete med The Great Wild

Teknisk uppgradering av Nordens största digitala jaktplattform

Emissionsaktuella The Great Wild äger efter en imponerande expansion positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Den pågående emissionen rullar samtidigt som bolaget uppnår nya milstolpar i jakten på målsättningarna: internationell expansion och börsnotering på en lämplig marknadsplats, exempelvis NGM Nordic MTF.

I vårt första reportage om the Great Wild berättade vi om företagets verksamhet, appens funktionalitet, målsättningar och om den då påbörjade resan mot börsnotering. Idag dyker vi ned på djupet och fokuserar på den teknik som ytterst kommer att bli avgörande för bolagets framgång.

Teknisk uppdatering skapar ny version av en redan konkurrenskraftig app

En viktig nyhet är att den planerade tekniska uppgradering som stärker The Great Wild-appens konkurrenskraft markant, kommer gå live i början av september. Detta är en milstolpe värd att belysa med hänsyn taget till bolagets högt uppsatta mål.

Expansion mot marknader med en storlek och potential många gånger större än den nordiska kräver innovation, utveckling och ständigt nytänkande - något som tycks prägla The Great Wilds team. För att på bästa sätt berätta om appens tekniska uppgradering och vad detta innebär har Börsvärlden träffat The Great Wilds VD Robert Nathanson.

- En ny version av appen släpps i början av september och innebär både effektiviseringar och ökad skalbarhet för verksamheten, och helt ny funktionalitet för användarna. Det berättar Robert.

Vilka fördelar får verksamheten av den nya uppdateringen?

- Den nya plattforms-arkitekturen skapar stora fördelar för bolaget. Den senaste uppdateringen av appen innebär att vi har byggt en kraftfull och skalbar plattforms-arkitektur som har kapacitet att växa snabbt och globalt. Den möjliggör en agil approach för att snabbt kunna anpassa tjänsten vidare efter användarnas önskemål, och är förberedd för att kunna anpassas till alla relevanta marknader och språk.

Hur kommer man som kund till The Great Wild märka av den nya funktionaliteten?

- Den tydligaste förändringen för användaren är att vi lagt till det fjärde benet i appens produktvision; Hunt Manager. Hunt Manager gör det lättare än någonsin tidigare att planera sin privata jakt och bjuda in vänner, jaktlagsmedlemmar, kunder och hundförare. Vi förväntar oss att Hunt Manager stärker såväl den virala spridningen som lock-in-effekten av appen.

- Tjänsten är gratis och inte beroende av att alla deltagare har The Great Wild sen tidigare. Hunt Manager kommer stärka värdet av The Great Wild för användaren, samtidigt som det skapar incitament att bjuda in sina jaktvänner till appen.

- Med Hunt Manager blir det mindre administration för jaktledaren. Skapa jakten med några klick och bjud in antingen ett fördefinierat jaktlag, ur listan med vänner eller via e-post. Den inbjudna får inbjudan via mail eller appen, och alla deltagare har sen dels all information de behöver för en bra jakt, dels ett skräddarsytt socialt forum för att därefter dela intryck och upplevelser från jakten.

The Great Wild lyfter fram fem skäl att investera

Inför varje ny investering bör man enligt Börsvärlden som en självklarhet ta hänsyn till risk, diversifiering och huruvida man förstår den affärsmodell man placerar sina pengar i. Mer om detta läser du i The Great Wilds investeringserbjudande som finns tillgängligt på bolagets emissionssida.

Nedan har The Great Wild själv listat fem anledningar som kan utgöra skäl att utnyttja det pågående investeringserbjudandet:

  1. The Great Wild når en köpstark målgrupp i en traditionell bransch som står inför radikal digitalisering

  2. Affärsmodellen adresserar en global okonsoliderad marknad med enorm skalbarhetspotential

  3. Investera i ett erfaret team som framgångsrikt har byggt bolag tidigare

  4. Det är rätt tid att investera, digitaliseringen av svensk jakt har precis påbörjats

  5. Låg värdering och långt gångna noteringsplaner

Investeringserbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 5 mkr 

Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor.

Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18, 7 % av röster och kapital i Bolaget.

Pre-money värdering: 30,4 mkr

Pris per aktie: 3,00 kr

Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 15 september 2017. Teckning sker på särskild anmälningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida, se.thegreatwild.com eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.

Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut.

Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.

Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var.

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

Läs allt om investeringserbjudandet genom att besöka the Great Wilds emissionsrum.

Besök bolagets emissionsrum

Du kan också teckna aktier direkt online med Bank-ID via Tecknaemission.se.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med The Great Wild. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser